Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vårt insynsråd

Ekobrottsmyndigheten är en enrådighetsmyndighet och leds av en generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd som utses av regeringen.

Insynsrådet ska utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten. I rådet ingår följande medlemmar:


  • Anders Hansson, riksdagsledamot (M)
  • Leif Ljungholm, Advokatsamfundets disciplinnämnd
  • Anette Landén, avdelningschef, Skatteverket
  • Maria Strömkvist, riksdagsledamot (S)
  • Lena Egelin, Solna Tingsrätt
  • Eric Leijonram, Finansinspektionen
  • Helene Thorgren, Bolagsverket