Start of content

Att upphandla tjänster

Det är viktigt för dig som företagare och för företagets säkerhet att du anlitar seriösa företag när du ska upphandla tjänster.

När du upphandlar en tjänst ska du vara helt säker på att tjänsten är vit och utförs av ett seriöst företag. Annars riskerar ditt företag att få dåligt rykte. Du kan också drabbas av ekonomiska problem. Ställ krav på företaget och följ upp avtalet under hela avtalsperioden. Då undviker du oseriösa företag med svart arbetskraft.

Titta inte bara på priset när du upphandlar. Du ska kunna känna dig helt säker på att få god kvalitet. Det lönar sig i längden. 


Informationsfoldrar

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram en informationsfolder om upphandling och avrop av tjänster. Den riktar sig främst till dig som arbetar inom offentlig sektor och sköter upphandling eller gör avrop. Foldern innehåller råd och tips om hur man undviker att anlita svart arbetskraft och försvårar användning av densamma.

Till informationsmaterial


Konsekvenser av svart arbete

Svart arbete snedvrider konkurrensen. Den som anlitar svart arbetskraft riskerar straffrättsliga påföljder. Den som arbetar svart får sämre anställningstrygghet och riskerar att bli utan ersättning vid sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet.

Med bra rutiner, krav och uppföljning vid upphandling minskar risken för att svart arbetskraft att komma in i företagen.

Publicerat 2010-05-28. Uppdaterat 2019-11-19

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar