Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Upptäck varningssignalerna kopplade till målvakter

Nyheter

Inom den finansiella sektorn är målvakter ett stort problem. I mitten av november lanserades en informationsfolder som stöd för banker och andra finansiella institut i arbetet mot användningen av målvakter och penningtvätt på Samordningsfunktionens webbinarium Spot-on!

Upptäck varningssignalerna kopplade till målvakterUpptäck varningssignalerna kopplade till målvakter

En målvakt är den som syns utåt när kriminella vill dölja vilka de är och sina ekonomiska förehavanden. Målvakter används frekvent inom den organiserade brottsligheten och förekommer ofta vid avancerade penningtvättsupplägg. Fenomenet drabbar både privatpersoner och företag och kostar samhället stora summor varje år.

– Vi har kommit en bit på väg, men det är viktigt att vi fortsätter arbetet då de kriminella ständigt utvecklar sina tillvägagångsätt. Vi har tagit fram den här informationsfoldern inom Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism för att ge banker och andra finansiella institut stöd och verktyg i det gemensamma arbetet mot användningen av målvakter och penningtvätt, säger Madelene Gripenklinga, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.

I informationsfoldern finns olika varningssignaler och tillvägagångssätt samlat för hur kriminella aktörer använder målvakter. Här listas även förslag till åtgärder för att underlätta upptäckten av målvakter. Den vänder sig i första hand till verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn, som till exempel banker och betalningsförmedlare.

Publicerat 2022-11-23. Uppdaterat 2023-01-10.