Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtal för grova penningtvättsbrott i byggbranschen

Pressmeddelanden

Under två år togs 40 miljoner kronor ut i kontanter för att avlöna svart arbetskraft inom byggsektorn i Göteborg. Nu åtalas 13 personer av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) för misstänkt grov näringspenningtvätt samt grovt bokföringsbrott i ett ärende om arbetslivskriminalitet.

Den misstänkta brottsligheten ska enligt åtalet ha pågått under perioden 2021 till februari 2023. Merparten av de misstänkta är medborgare i Polen och Ukraina och vissa av dem är kända av polisen sedan tidigare.

Brottsupplägget har gått ut på att två två svenska enskilda firmor har sålt i huvudsak byggtjänster till svenska byggföretag och privatpersoner för cirka 64 miljoner kronor. Firmorna har endast redovisat en mycket liten del av intäkterna till Skatteverket. Merparten av intäkterna har omgående skickats till bankkonton i Polen, i flera led. Av de ursprungliga 64 miljoner kronorna har 40 miljoner kronor tagits ut i svenska kontanter från ett flertal olika kontokort och av ett stort antal personer. Uttagspersonerna är verksamma inom byggbranschen och den lön deras arbetsgivare har rapporterat till Skatteverket har varit mycket mindre än de summor de har tagit ut i kontanter.

– Enligt vår utredning tyder allt på att kontanterna har använts för att avlöna svart arbetskraft inom byggbranschen. Bokföringen i de två firmorna har varit mycket bristfällig, säger Katarina Kepplerus, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Göteborg.

Huvudmännen i brottsupplägget är två män som har tagit de enskilda firmorna i anspråk för att användas i brottsupplägget. Den ena mannen är redovisningskonsult och ansvarig för att upprätta alla fakturor. Den andra huvudmannen är faktisk företrädare och arbetsledare.

Upptakten till utredningen är att en ägare till en livsmedelsbutik i Göteborg under sommaren 2022 upptäckte hur ett antal personer, flera gånger i veckan, tog ut stora summor pengar från bankomaterna i anslutning till butiken. Butiksägaren kontaktade då områdespolisen som i sin tur upprättade en anmälan om misstänkt penningtvätt som EBM tog över.

– En kort tid efter att en förundersökning hade inletts fick vi en anmälan från Skatteverket som hade noterat att en av de enskilda firmorna hade stora intäkter på firmakontot som inte hade redovisats till Skatteverket. Den enskilda firman visade sig tillhöra en släkting till en av huvudmännen, och på den vägen kunde brottsupplägget nystas upp, säger Katarina Kepplerus.

– Utredningen har varit mycket omfattande och komplicerad. Kartläggningen av den bakomliggande näringsverksamheten som finansierat dessa stora uttag har inkluderat rättshjälpsbegäran till Polen. Genom den bristfälliga bokföringen, utlandstransaktionerna i flera led och de omfattande kontantuttagen har man kunnat dölja pengarnas ursprung. Samtliga dessa åtgärder innebär ett sånt klandervärt risktagande att det utgör penningtvätt, säger Katrina Kepplerus.

Åklagaren yrkar även på näringsförbud i sammanlagt 24 år för fyra av de misstänkta samt företagsbot mot två bolag på sammanlagt 2 miljoner kronor.

Publicerat 2024-01-19.