Ekobrottsmyndighetens remissvar på regeringens utredning om välfärdsbrottslighet - Ekobrottsmyndigheten
Start of content

Ekobrottsmyndighetens remissvar på regeringens utredning om välfärdsbrottslighet

Igår kväll skickade Ekobrottsmyndigheten in sitt remissvar till regeringen med anledning av utredningen om organiserad brottslighet och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden som tidigare i våras överlämnades till regeringen av utredaren Lars-Erik Lövdén. Utredningens förslag berör Ekobrottsmyndighetens verksamhet på flera sätt.

Ekobrottsmyndigheten är i remissvaret positiv till utredningens anslag, det vill säga att brett föreslå en rad förändringar som innebär större möjligheter till kontroll samt försvårande och förebyggande av brott. Särskilt positiv är myndigheten till bland annat förslagen att Skatteverket ges möjlighet att avregistrera falska identiteter, att ett folkbokföringsbrott införs och att regeringen ska initiera en utredning om en samordnad statlig utbetalningsfunktion med en förstärkt utbetalningskontroll.  

Däremot avstyrker myndigheten i nuläget den föreslagna nya organisationen, som skulle innebära att Ekobrottsmyndigheten tar över ansvaret för bidragsbrotten och att det skapas en bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan. Anledningen till det är bland annat att utredningen inte utrett andra alternativ som till exempel tydligare styrning för nu ansvariga myndigheter eller att istället använda sig av sanktionsavgifter för enklare bidragsbrott.

Ekobrottsmyndigheten konstaterar också att utredningen inte har analyserat vad konsekvenserna blir för Ekobrottsmyndigheten verksamhet och underskattat kostnaderna i hög grad. Utredningen har antagit myndighetens ökade resursbehov skulle innebära ett behov att nyanställa 49 personer och att kostnader för det skulle uppgå till 55 miljoner kronor. Ekobrottsmyndigheten har själv gjort beräkningar och istället kommit fram att 155 personer skulle behöver nyanställas och kostnaderna skulle bli över 200 miljoner kronor per år. Myndigheten menar att om förslaget går igenom utan tillräcklig finansiering riskerar det att allvarligt påverka den övriga verksamheten.

Se bilaga nedan för att ta del av hela remissvaret.

Välfärdsutredningen - EBM:s yttrande

Publicerat 2017-09-01. Uppdaterat 2017-09-01

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se