Start of content

Brottsanmälan rörande Nordea handläggs av Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har gemensamt kommit överens om att den anmälan som inkommit till flera svenska myndigheter och som rör påstådd ekonomisk brottslighet hos Nordea, bör handläggas av Ekobrottsmyndigheten.

– Vi kan bekräfta att vi har tagit emot en brottsanmälan och att anmälan kommer att handläggas hos Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Nästa steg blir att utse en åklagare som kommer behöva tid för att sätta sig in i anmälan och därefter ta ställning till om en förundersökning ska inledas eller inte. Inga uppgifter ur anmälan kan lämnas ut eftersom det råder utredningssekretess, säger Henric Fagher, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Ekobrottsmyndighetens presstjänst 070-250 44 29

Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20

Publicerat 2018-10-17. Uppdaterat 2018-10-17

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se