Start of content

Förundersökning inledd i ärende med koppling till Svenska Akademien

En förundersökning gällande ekonomisk brottslighet i ärendet kopplat till Svenska Akademien har inletts av chefsåklagare Jan Tibbling vid Ekobrottsmyndigheten. På grund av förundersökningssekretess kommenteras inte brottsmisstankar eller brottsmisstänkta.

I fredags bekräftade Ekobrottsmyndigheten att man tagit emot handlingar från Svenska Akademien. Nu kan myndigheten bekräfta att en förundersökning har inletts gällande misstänkt ekonomisk brottslighet.

– På grund av det stora allmänintresset samt att jag bedömer att det inte kommer att skada eller försvåra den pågående utredningen har jag valt att bekräfta att en förundersökning har inletts. I övrigt är jag väldigt begränsad i vad jag kan kommentera. Uppgifter om brottsmisstankar, vem eller vilka som utreds kommer inte att kommenteras, säger Jan Tibbling, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Det finns i dagsläget ingen grov tidplan för hur lång tid utredningen kan ta.

Sedan förra fredagen har ett antal personer inkommit med begäran om att få de handlingar som Ekobrottsmyndigheten tagit emot från Svenska Akademien utlämnade. Jan Tibbling har nu sekretessprövat handlingarna och kommer kunna lämna ut dessa handlingar i ”maskad” form.

– De personer som skickat in en begäran om att få ta del av handlingarna kommer att få svar under dagen med anvisningar om hur utlämnandet av handlingarna ska gå till rent praktiskt.

– Det som händer framöver är sedvanligt utredningsarbete, säger Jan Tibbling.

För att begära ut aktuella handlingar vänligen skicka begäran till: Ek3Stockholm@ekobrottsmyndigheten.se

Jan Tibbling finns tillgänglig för kommentarer kring ovanstående idag mellan kl 11:00 – 12:30. Tel: 010-562 92 62, jan.tibbling@ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2018-04-27. Uppdaterat 2018-04-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se