Start of content

Byggföretagare lurade till sig mångmiljonbelopp från brf - döms till fängelse

Den 13 augusti 2018 meddelade Malmö tingsrätt en deldom mot ägaren och företrädaren för ett byggföretag som haft uppdrag åt HSB Bostadsrättsförening IDA i Malmö.

Domen blev fängelse i 2 år och 6 månader för grova skattebrott och grovt försvårande av skattekontroll. Dessutom meddelades näringsförbud i fem år. Den dömde företagaren ska vara kvar i häkte.

Skattebrotten avsåg oriktiga avdrag för ingående moms under tre års tid för ett totalbelopp om nästan 6 miljoner kronor och hade möjliggjorts genom drygt ett femtiotal osanna eller falska leverantörsfakturor på totalt över 20 miljoner kronor.

Försvårande av skattekontroll avsåg påstådda betalningar med egna medel av ett tjugotal osanna eller falska leverantörsfakturor på totalt drygt 10 miljoner kronor som hade möjliggjort egna uttag ur företaget för köp av en bostadsfastighet för ca 9 miljoner kronor.

I domen ogillades ett åtal för grovt skattebrott med koppling till köpet av bostadsfastigheten och ett åtal för grov näringspenningtvätt avseende olika betalningar av osanna och falska leverantörsfakturor på drygt 25 miljoner kronor.

Förundersökningen har varit mycket omfattande och har – utöver förhör med framförallt anställda, bokförare och leverantörer – inbegripit internationell rättslig hjälp från bl.a. Danmark och Polen, där merparten av företagets betalningar hamnade, och utredningshjälp från konkursförvaltare i Danmark. Utredningsåtgärderna har resulterat i ett stort antal förhör och inhämtande av omfattande dokumentation och data som analyserats av utredare, ekorevisor, ekoanlytiker, IT-forensiker och skattebrottsutredare.

Under utredningen har använts både penningbeslag och beslag av annan egendom. Allt eftersom Skatteverket har genomfört skatterevision av företagaren och företaget har stora belopp kunnat betalningssäkras och alla beslag i brottsutredningen har överlämnats till Kronofogden. Totalt har egendom i storleksordningen 10 miljoner kronor kunnat säkras för olika skatteskulder.

Publicerat 2018-08-15. Uppdaterat 2018-08-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se