Start of content

Förundersökning rörande HQ Bank AB

Finansinspektionen beslutade den 28 augusti att återkalla tillståndet för HQ Bank AB att driva bankrörelse.

Av Finansinspektionens utredning framgår att det finns anledning anta att HQ Bank i sin redovisning lämnat oriktiga uppgifter avseende tradingportföljens värde och att de oriktiga uppgifterna bland annat fått till följd att årsredovisningar samt kvartalsrapporter gett en oriktig bild av bankens ställning och ekonomiska resultat.

Mot denna bakgrund har statsåklagare Berndt Berger i dag beslutat inleda förundersökning angående misstanke om grovt bokföringsbrott samt misstanke om svindleri (grovt brott).

För ytterligare information:

Magnus Hedberg, kommunikationsdirektör
Telefon 08-762 02 44, 070-543 27 31

Publicerat 2010-09-03. Uppdaterat 2010-10-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se