Start of content

Nyheter 2012

Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild för 2012

Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst (KUT) har under 2012 tagit fram en underrättelsebild avseende den grova ekonomiska och organiserade ekonomiska brottsligheten.
 

Formellt klartecken för Ekobrottsmyndighetens riksansvar

Riksdagen röstade i går igenom regeringens förslag i budgetpropositionen om 39,4 miljarder kronor till rättsväsendet för 2013. Ekobrottsmyndigheten får 525 miljoner kronor i anslag för 2013.
 

Ekorådet och SAMEB upphör

Samverkansorganen Ekorådet och SAMEB upphör vid årsskiftet, efter beslut av regeringen. Ekobrottsmyndigheten tar över ansvaret för myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet.
 

Egenhandel kan stå dig dyrt

Du kan, enligt lagen om marknadsmissbruk, göra dig skyldig till brottet otillbörlig marknadspåverkan om du handlar med dig själv via en börs eller marknadsplats.
 

Tre års fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott

I dag föll domen i det medialt uppmärksammade målet mot en affärskvinna i Stockholm. Kvinnan döms till tre års fängelse för grovt skattebrott, urkundsförfalskning och grovt bokföringsbrott. Dessutom får hon fem års näringsförbud.
 

Praktisk arbetslivsinformation för yrkesinriktade utbildningar

Nu finns det ett praktiskt brottsförebyggande informationsmaterial som introduktion till arbetslivet att ladda ner från www.ekobrott.se, under rubriken Lärare.
 

Fängelsestraff för grovt missbruk av statlig lönegaranti

Göteborgs tingsrätt har meddelat dom den 6 november 2012 i ett omfattande mål med 52 tilltalade som handlar om bedrägeri av statlig lönegaranti.
 

Seminarium: Konkurrens på schyssta villkor

Den 13 november hålls ett seminarium om svartarbete och konkurrens på lika villkor. Välkommen till en temaeftermiddag där många goda krafter möts för att informera och diskutera.
 

Åklagare vid EBM expert i IT-brottsutredning

Cecilia Trossmark, kammaråklagare vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten, har förordnats som expert i utredningen om Tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll (Ju 2011:12).
 

F d advokat döms till fem års fängelse för grov ekonomisk brottslighet

Varbergs tingsrätt har dömt en före detta advokat till fängelse i fem år för medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grov oredlighet mot borgenärer.
 

Internationell konferens om Cyber related Financial Crime

Ekobrottsmyndigheten arrangerar en konferens om Cyber related Financial Crime den 25 och 26 oktober. På konferensen deltar ett 50-tal representanter för polis- och åklagarmyndigheter från de nordiska länderna, Baltikum samt Europol, Eurojust, FBI, Belgien, Irland, Tyskland och EBM.
 

Temadag: Skyddet av finansmarknaden

Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen arrangerar en heldag på temat Skyddet av finansmarknaden.
 

Mats Mattsson får chefsjobb i EULEX Kosovo

Mats Mattsson, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö, har utsetts av Europeiska utrikestjänsten att under ett år vara chef för Executive Division vid EULEX Kosovo.
 

Ekobrottsmyndighetens lokalisering vid ett riksansvar

Regeringen har gett Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att förbereda och genomföra de åtgärder som behövs inför att myndigheten 1 juli 2013 får ett nationellt ansvar. Generaldirektör Eva Fröjelin presenterar i dag ett inriktningsbeslut vad gäller geografisk lokalisering vid ett riksansvar.
 

Redovisningskonsulter viktiga för att tidigt upptäcka penningtvätt

Penningtvätt var temat för ett seminarium som Ekobrottsmyndigheten arrangerade på SRF:s Ekonomimässa i september tillsammans med Länsstyrelsen, Finanspolisen, Finansinspektionen och Bolagsverket.
 

Ökad satsning på rättsväsendet i regeringens budgetproposition

Regeringen satsar ytterligare 1,5 miljarder konor på rättsväsendet i årets budgetproposition. Totalt har regeringen satsat ca 10 miljarder kronor på rättsväsendet sedan år 2006. Det är den största satsningen på rättsväsendet i modern tid.
 

Ekobrottsmyndigheten får riksansvar

I dag ger regeringen beskedet att Ekobrottsmyndigheten från och med 1 juli 2013 får ett nationellt ansvar.
 

Fängelsedomar i insiderärende

I dag meddelades dom i insiderärende med kopplingar till företaget Fingerprint Cards AB. Två män döms av Varbergs tingsrätt för grovt insiderbrott och försök till grovt insiderbrott till fängelse i 1 år respektive 10 månader.
 

Strategiska satsningar 2013-2015

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag för åren 2013-15 har nu överlämnats till regeringen.
 

Pressmeddelande Förbättrat resultat trots fler och grövre ekobrott

Trots en ökad ärendebelastning med i princip oförändrade resurser har Ekobrottsmyndigheten levererat ett kraftigt förbättrat resultat för 2011:...
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se