Start of content

Fem års fängelse för storbedragare

Fängelse i fem år, näringsförbud i tio år och skadestånd på närmare 4,5 miljoner kronor blev domen i måndags mot en 50-årig företagare från Höganäs. Mannen har gjort sig skyldig till grova bedrägerier genom att tillskansa sig ROT-ersättningar samt förskottshyror för semesterboenden som inte existerade.

Företagaren lämnade Sverige under hösten 2010 i samband med att Skatteverket hade påbörjat en revision i anledning av misstankar om ROT-bedrägerier. Misstankarna anmäldes inledningsvis till Åklagarmyndigheten i Helsingborg, men ärendet togs kort därefter över av Ekobrottsmyndigheten eftersom man även kunde misstänka bokföringsbrott.

Företagaren blev häktad i sin frånvaro och sedan det framkommit att han hade bosatt sig i Thailand blev även hans pass återkallat. Under sin vistelse i Thailand ägnade sig mannen dessutom åt internet-bedrägerier genom att svara på annonsering på Blocket och erbjuda annonsörerna uthyrning av semesterboenden som inte existerade.

– När vi fick kännedom om dessa bedrägerier övertog vi ärendena från Åklagarmyndigheten och började aktivt efterforska. Totalt blev det ett femtiotal brottsmisstankar om uthyrningsbedrägerier, berättar Micael Pleym, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Sammanlagt har företagaren tillgodogjort sig cirka 4,1 miljoner kronor i felaktigt utbetalda ROT-ersättningar och cirka 215 000 kr i förskottshyror från Blocket-annonsörerna.

– Det är bra att tingsrätten anslutit sig till bedömningen att ROT-bedrägerierna varit av samhällsfarlig art och att uthyrningsbedrägerierna skulle bedömas som grova. Detta eftersom företagaren visat särskild hänsynslöshet vid brottens begående genom att annonsörerna försatts i en utsatt situation när de anlänt till resmålen och det visat sig att de inte haft någonstans att bo, menar kammaråklagare Micael Pleym.

 

I slutet av augusti förra året kunde mannen gripas och har därefter suttit häktad. Han förblir häktad tills domen vinner laga kraft.

Publicerat 2014-03-26. Uppdaterat 2014-03-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se