Start of content
Ekobrottsmyndigheten

Mobilwebb

Mobilwebb
Har du koll på vår mobilwebb? Den skiljer sig från vår "vanliga" webbplats i att den är enklare, mer renodlad och ger dig verktyg och checklistor för olika ändamål.
Läs mer

EBM i medierna

Styrmansgårdens ägare dömd till fängelse

Den före dette ägaren till Styrmansgården i Laholm har dömts av Halmstads tingsrätt för grov bokföringsbrott till 10 månaders

Läs mer

Qviberg svarar på domstolens kritik

Anser egentligen inte att det finns en skyldighet att besvara rättens föreläggande eller att domstolen, enligt svensk rätt,

Läs mer

Pandeya förlorar skadeståndsmål

Hans Pandeya stämde staten på 125,5 miljoner kronor men går bet i tingsrätten.

Läs mer

08.00: Åklagaren om att telebolag sålde uppgifter om porrsurf

Igår fick man under pågående rättegång nya uppgifter kring hur ett Ronnebyföretag fått fram namn på personer som de sedan

Läs mer

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

Här kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrottsmyndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Målgruppen är främst: lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Pressmeddelande: Fängelsestraff för storskalig cigarettsmuggling

Förra veckan kom domen i ett stort cigarettsmugglingsärende. Tre män dömdes till fängelse för sin inblandning när över 100 miljoner cigaretter köptes in i ett omfattande brottsupplägg i syfte att smugglas in i Sverige.

Läs mer

Sammanställning av åtgärder med anledning av HD:s beslut gällande dubbelbestraffning

Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har nu gjort en sammanställning av de åtgärder som vidtogs med anledning av Högsta domstolens beslut gällande dubbelbestraffning.

Läs mer

Åtal väcks mot fem personer i HQ:s tidigare ledning

Idag lämnades stämningsansökan in vid Stockholms tingsrätt mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB samt HQ AB. Åtalspunkterna rör för fyra av dem grovt svindleri. För tre av dem grovt bokföringsbrott samt för en av dem medhjälp till grovt svindleri. Chefsåklagaren yrkar även på näringsförbud samt yrkande om förbud att lämna ekonomiskt biträde.

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedinmynewsdesk

Tips och anmälningar

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Anmäla misstänkt ekonomisk brottslighet

Tipsa oss

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen