Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

Nyheter

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen.

Den myndighetsgemensamma satsningen är inriktad mot individer, nätverk och brottsområden inom den organiserade brottsligheten.

– Under 2023 har arbetet mot ekobrott och den kriminella ekonomin fortsatt att vara högt prioriterat i satsningen mot organiserad brottslighet. Det har varit stort fokus på det brottsförebyggande arbetet där Ekobrottsmyndigheten bidragit. Vi ser att ekobrott blir ett allt vanligare inslag i den grova organiserade brottsligheten. Till exempel ökar kunskapen och förmågan hos kriminella när det gäller avancerade brottsupplägg med företag som brottsverktyg, säger Monica Rodrigo, generaldirektör vid Ekobrottsmyndigheten.

Satsningen har under senare år även uppnått flera strategiskt viktiga resultat.

  • Flera stora insatser har resulterat i långa fängelsestraff mot personer i kriminella nätverk som har ägnat sig avancerad brottslighet med våld, narkotikahantering och grova ekonomiska brott. I flera fall bedöms insatserna kraftigt ha minskat nätverkens långsiktiga förmåga att begå brott.
  • Exempel finns på operativa insatser som lokalt har skapat en stor långsiktig effekt på brottsligheten. Det gäller både i större städer och på en mindre ort.
  • Ett mer utåtriktat arbetssätt och ett förstärkt fokus på brottsförebyggande åtgärder har breddat satsningen. Samverkan med kommuner och regioner har fördjupats i satsningens pågående brottsförebyggande initiativ. Under 2023 tillkom även Trafikverket och Naturvårdsverket som nya nätverksmyndigheter i satsningen.

 

Rapport

Fakta:

  • Sedan 2009 samverkar tolv statliga myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen.
  • Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället, med särskilt fokus på utsatta områden.
  • Myndigheter som deltar i satsningen: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.
  • Tretton nätverksmyndigheter är också kopplade till satsningen och deltar genom informationsutbyte, strategisk samverkan och medverkan i vissa operativa insatser.

Publicerat 2024-04-09. Uppdaterat 2024-04-10.