Start of content

Nyheter

Nyheter

Pressmeddelande EBM bekräftar utredning kring biståndssatsning

Ekobrottsmyndigheten kan bekräfta att en förundersökning pågår kring Centerns internationella stiftelse och de biståndssatsningar i Irak som finansierats via Sida.
 

Pressmeddelande Fredrik Jonasson - ny överåklagare vid EBM

Stabsåklagare Fredrik Jonasson blir ny överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Han tillträder sin nya tjänst nu på fredag, den 1 november. Överåklagaren är myndighetens högsta åklagare. Tjänsten kommer att vara placerad vid huvudkontoret på Kungsholmen i Stockholm.Fredrik Jonasson har tidigare varit utvecklingschef vid Ekobrottsmyndigheten och kammarchef för Åklagarkammaren i Örebro. Han medverkade också som expert i utredningen om en samlad ekobrottsbekämpning, vilken sedan låg till grund för r...
 

Pressmeddelande Förundersökningen kring Billström nedlagd

Idag den 25 oktober fattade chefsåklagaren vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten beslut om att lägga ned förundersökningen kring Tobias Billströms aktieaffärer i Northland Resources.
 

Pressmeddelande Underrättelseinformation styr ekobrottsbekämpning i allt större utsträckning

I samband med att Lägesrapport för Ekobrott 2013 släpps berättar Ekobrottsmyndigheten att man med hjälp av den egna underrättelseverksamheten nu riktar in sig på de som kallas möjliggörarna inom ekobrott. Med möjliggörare menas till exempel kompetens inom affärsjuridik och redovisning. Dessa anses vara strategiskt viktiga då funktionerna spelar en avgörande roll i ekobrottsuppläggen.
 

Pressmeddelande Åtal för svindleri och insiderbrott i vinbolaget Cefour

Idag väcker Ekobrottsmyndigheten åtal vid Stockholms tingsrätt avseende svindleri och insiderbrott. Företrädare för vinbolaget Cefour åtalas för att med hjälp av vilseledande information, höjt aktiekursen i bolaget och därefter gjort en vinst på drygt 6 miljoner.
 

Pressmeddelande EBM bedriver förundersökning i Skåne Care

I onsdags anmälde bolaget sig självt till Ekobrottsmyndigheten på grund av att 1,7 miljoner kronor överförts till ett utländskt bolag. Förundersökning inleddes igår den 17 oktober med rubricering grov trolöshet mot huvudman.
 

Pressmeddelande Förundersökning pågår kring Tobias Billströms aktieaffär i Northland Resources

En förundersökning kring ministerns aktieaffärer pågår vid Ekobrottsmyndigheten. Ingen är delgiven misstanke om brott och inom de kommande veckorna kommer olika utredningsinsatser att genomföras för att det sedan ska kunna avgöras om förundersökningen ska fortgå alternativt läggas ned.
 

Pressmeddelande Utredning inleds kring falska uppgifter om Fingerprint Cards

Av uppgifter som inkommit till Ekobrottsmyndigheten finns det skäl att anta att någon genom ett falskt pressmeddelande medvetet har spridit vilseledande information i syfte att påverka aktiekursen i Fingerprint Cards AB.
 

Pressmeddelande Åtal i omfattande mål om bluffakturor

Idag torsdag den 10 oktober väcker Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten åtal vid Malmö tingsrätt i ett stort mål med så kallade bluffakturor. Tjugofyra personer omfattas av åtalet, som bland annat rör grovt bedrägeri och penninghäleri. Tre huvudmän sitter häktade sedan januari i år för grovt bedrägeri. För huvudmännens del kommer åklagaren att yrka på fleråriga straff.
 

Pressmeddelande Pressfrukost: Lägesbild av ekobrotten i Sverige 2013

Välkommen på pressfrukost för rapportsläpp av ”Lägesbild 2013”.
 

Pressmeddelande EBM ser över ministerns aktieaffärer i Northland Resources

Ekobrottsmyndigheten tittar på de uppgifter som har framkommit angående Tobias Billströms köp av aktier i Northland Resources i februari år. Frågan handlar om huruvida han kände till den räddningsplan som var på gång för gruvbolaget, där bland annat statliga LKAB medverkade. Nu bekräftar Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen att man tittar på uppgifterna och att en första utredning beräknas vara klar om några veckor. Därefter beslutas huruvida en eventuell förundersökning inleds.
 

Pressmeddelande Tips om ekobrott ökar i kvalitet och antal

Ekobrottsmyndighetens tipsfunktion, som upprättades vid halvårsskiftet 2011, har sedan start visat sig öka stadigt med antal inkomna tips. Redan i september 2013 hade myndigheten mottagit fler tips om ekobrott från allmänheten än under hela år 2012.
 

Pressmeddelande Förundersökning inledd kring JB-koncernen

Ekobrottsmyndigheten bekräftar att man har inlett förundersökning med anledning av anmälan rörande turerna kring JB-koncernen. Orsak är att det finns skäl att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, inte mot en viss person utan mot en händelse, meddelar åklagaren Robert Engstedt.
 

Pressmeddelande Frågor och svar om resning och skattetillägg

Med anledning av att riksåklagaren påbörjat arbetet med resningsärenden i de skattemål som handlar om dubbelbestraffning finns nu en sida med frågor och svar om vad som gäller i dessa ärenden.
 

Information om Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens arbete med s.k. skattemål

Sedan HD i beslut slagit fast att det strider mot europarätten att en person åtalats och dömts för skattebrott om skattetillägg tidigare påförts har ett omfattande arbete påbörjats för att identifiera de ärenden där det kan finnas skäl att vidta rättelse.
 

Pressmeddelande Effekter av Högsta domstolens beslut om förbud mot dubbelbestraffning

Tisdagen den 16 juli meddelade Högsta domstolen ett beslut i ett resningsärende och angav i beslutet riktlinjer för under vilka förhållanden resning kan komma i fråga på grund av förbudet mot dubbelbestraffning enligt europarätten.
 

Pressmeddelande Kommentar till Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning

Högsta domstolen har i dag – med stöd av Europakonventionen och de regler som gäller för resning – beslutat att hovrätten på nytt ska ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott eftersom den dömde också fått skattetillägg för samma oriktiga uppgift som brottmålet avsåg.
 

Pressmeddelande Förstärkning inför avgörande om dubbelbestraffningsförbudet

Den 11 juni i år fastslog Högsta domstolen att det svenska systemet med skattetillägg och åtal för skattebrott strider mot dubbelbestraffningsförbudet i europarätten. Riksåklagaren har i ett resningsärende motsatt sig att beslutet ska få en retroaktiv verkan. Högsta domstolens avgörande i det ärendet väntas imorgon, tisdagen den 16 juli. Under tiden ärendet handlagts i Högsta domstolen har domstolen meddelat inhibition avseende verkställigheten i detta och i ett tiotal andra resningsärenden. Mo...
 

Pressmeddelande Första dagen för nya Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsbekämpningen i Sverige har tidigare hanterats av flera olika myndigheter. Från och med idag den 1 juli, kommer ansvaret att ligga på en och samma myndighet med bland annat åklagare, poliser och revisorer under ett och samma tak. Den nya myndigheten kommer att gagna alla, menar Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Fröjelin.
 

Pressmeddelande Villkorlig dom och dagsböter för Jan Emanuel Johansson

Jan Emanuel Johansson (S) dömdes i dag av Gotlands tingsrätt till 180 dagsböter á 750 kr och villkorlig dom för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Domen avser den verksamhet som Jan Emanuel har drivit på Gotland, en vårdkoncern med behandlingshem för ungdomar.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för unga om ekobrott

Ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se