Start of content

Utbildning och seminarier

Ekobrottsmyndigheten är en kunskapsintensiv arbetsplats och har ett omfattande utbildningsprogram som riktar sig till myndighetens medarbetare och till dem som har motsvarande arbetsuppgifter i andra myndigheter.

Personalen inom de brottsbekämpande myndigheterna och deras kompetens är det viktigaste verktyget för en framgångsrik verksamhet. I Ekobrottsmyndighetens kurskataloger presenterar vi de kurser som är planerade och när de kommer att genomföras.

Kurskataloger

Ekobrottsmyndighetens kurskatalog för 2018

Kursanmälan

Anmäl dig till någon av våra kurser genom att fylla i blanketten nedan som du sedan mejlar, faxar eller postar till oss.

Anmälningsblankett för Ekobrottsmyndighetens kurser

Mejla blanketten till:

Utbildning@ekobrottsmyndigheten.se

Faxa blanketten till:

08 - 613 40 19.

Posta blanketten till:

Ekobrottsmyndigheten
Utbildningsfunktionen
Box 22098
104 22 Stockholm

Kontaktpersoner

Karin Lönnheden, Utvecklingschef 

Tel: 010 - 562 90 49
E-post: karin.lönnheden@ekobrottsmyndigheten.se

Anna Nilsson Bålman, Utbildningsspecialist

Tel: 010 - 562 90 18
Epost: anna.nilssonbalman@ekobrottsmyndigheten.se

Frida Lindenor, Utbildningsadministratör

Tel. 010-562 90 62
E-post: frida.lindenor@ekobrottsmyndigheten.se

 

Publicerat 2010-07-05. Uppdaterat 2017-10-02

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar