Start of content

Tillslag mot organiserad ekobrottslighet

Idag, den 9 oktober, har Ekobrottsmyndigheten genomfört ett större tillslag på flera orter i landet. Omkring tio personer har anhållits för brottsmisstankar rörande grova skattebrott avseende punktskatt och moms, bokföringsbrott och penningtvättsbrott.

Tillslaget genomfördes av ett flertal olika enheter från Ekobrottsmyndigheten med biträde av Polismyndigheten region Syd. Tillslaget genomfördes i Skåne län, Jönköpings län och Västernorrlands län.

– Vi kan konstatera att tillslaget har gått enligt plan då i princip alla personer som varit anhållna i sin frånvaro nu är frihetsberövade säger Anders Petersson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

De personer som har gripits har enligt utredningen samverkat i syfte att begå bland annat grova punktskattebrott genom motorbränsle som förts in från annat EU-land utan att punktskatten redovisats. Det totala skatteundandragandet misstänkts uppgå till omkring 20 miljoner kronor.

– Skattebortfallet genom punktskattebrott, som även omfattar tobak och alkohol, uppgår till miljardbelopp varje år. Drivkrafterna bakom brotten är de enorma brottsvinsterna som kan jämföras med narkotikahandel, samtidigt som upptäcktsrisken och straffsatserna är betydligt lägre, säger Anders Petersson.

– Det som nu händer är att de beslag som har gjorts i samband med husrannsakningarna ska gås igenom och analyseras för att kunna säkra bevisning. Det kan handla om telefoner, datorer, bokföring, med mera. Det kommer också att hållas förhör med de personer som nu är frihetsberövade, säger Anders Petersson.

Innan fredag kl.12.00 måste åklagaren ta ställning till om någon eller några av de personer som nu sitter anhållna ska begäras häktade. Ärendet handläggs av Malmö tingsrätt.

Publicerat 2018-10-09. Uppdaterat 2018-10-09

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se