Start of content

Illegal tobaksfabrik gav fleråriga fängelsestraff

Två bröder som drev en illegal tobaksfabrik i Göteborgstrakten dömdes på tisdagen till fleråriga fängelsestraff för grova skatte- och bokföringsbrott. Anders Berndtson-Sandell, kammaråklagare på EBM i Göteborg, varnar för en tobaksbransch som alltmer börjar likna ”vilda västern”.

– Detta innebär att staten går miste om mångmiljonbelopp i uteblivna skatteintäkter och att den avhållande effekt mot rökning som tobaksskatten delvis syftar till förtas, säger Anders Berndtson-Sandell.

Göteborgs Tingsrätt meddelade igår att två bröder som stått åtalade för att ha drivit en illegal tobaksfabrik i Göteborgstrakten, döms till fleråriga fängelsestraff för grova skatte- och bokföringsbrott.

Punktskatter, det vill säga de skatter som gäller för alkohol, tobak och mineralolja genererar årligen cirka 100 miljarder kronor till statskassan. Varje år undandras dock punktskatter för mångmiljonbelopp genom fusk och annan ekonomsik brottslighet. Punktskattebrott är sedan 2017 en av Ekobrottsmyndighetens prioriterade brottstyper.

Skatteförlust på 23 miljoner

Den illegala tobaksfabriken drevs av två bröder från en källare i en hyresfastighet där råtobak gjordes om till röktobak. Under ett år producerades 13 ton röktobak som såldes vidare till butiker och grossister utan att betala skatt. Totalt uppgår den undandragna punktskatten till cirka 23 miljoner kronor.

– Min bedömning är att den här typen verksamhet med tillverkning av skattepliktig tobak har ökat kraftigt under de senaste 10 åren och att det råder något av ”vilda västern” i tobaksbranschen. Detta innebär att staten tappar stora belopp i uteblivna skatteintäkter och att den avhållande effekt mot rökning som tobaksskatten delvis syftar till förtas. Vi får en växande svart tobaksmarknad som ligger utanför myndigheternas kontroll och insyn och som ger människor lättillgänglig och billig tobak, säger Anders Berndtson-Sandell.

Mål nr. B 14766-16 Göteborgs Tingsrätt

Publicerat 2018-04-04. Uppdaterat 2018-04-04

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se