Start of content

Var vaksam om du ska sälja eller avveckla ditt företag

Står du inför det viktiga beslutet att sälja eller avveckla ditt företag? Då bör du vara extra vaksam på vilket företag du gör affärer med. Det kan vara lätt att bli bedragen.

– Det finns företag på marknaden som erbjuder sig att köpa ditt företag eller hjälpa dig att avveckla det. Bakom en till synes respektabel fasad kan ett företag med brottsligt uppsåt dölja sig. Och det är lätt att bli bedragen, säger Helene Thorgren, jurist och avdelningschef på Bolagsverket.

Exempel på varningssignaler

• Det känns lite för enkelt, snabbt eller billigt att sälja eller avveckla ditt företag.

• Företaget påstår till exempel att ”stora skulder är inget problem”.

• Företaget finns enbart på webben eller har bara en postbox – men inget fysiskt kontor.

Du riskerar att stå kvar som ansvarig

Som företagare riskerar du exempelvis att stå kvar i styrelsen och är därmed ansvarig för händelser och transaktioner i det företag som du tror att du har sålt eller avvecklat. Dessutom kan det vara väldigt svårt att bevisa att du är oskyldig.

– Ytterligare en stark varningssignal är om de erbjuder en del av betalningen svart. Det kan vara lockande för en företagare, men det brukar gå åt pipsvängen. Företagaren har då dessutom försatt sig i en besvärlig situation och drar sig ofta för att anmäla det inträffade eftersom de själva försökt lura systemet, berättar Tomas Andersson, kommissarie på Ekobrottsmyndigheten i Umeå.

Kontrollera, be om referenser och gör en bedömning

Det bästa sättet att skydda dig mot bedragare:

• Kontrollera vem du gör affärer med. En enkel sökning kan ge bra information.

• Be företaget om referenser så att du kan kontrollera hur tidigare avvecklingar har skötts.

• Gör en ordentlig bedömning av företaget – innan du går in i en affärsuppgörelse.

 

Publicerat 2018-04-13. Uppdaterat 2018-04-13

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se