Start of content

Ny förundersökningsledare utsedd i Falcon Funds-ärendet

Då den tidigare förundersökningsledaren är tjänstledig från EBM sedan den 1 februari har kammaråklagare Jerker Asplund utsetts till ny förundersökningsledare i Falcon Funds-ärendet. Därtill har två biträdande förundersökningsledare utsetts.

Jerker Asplund är verksam vid 3:e kammaren vid EBM i Stockholm och leder utredningsgruppen i ärendet som nu går in i en intensiv fas.

Jan Tibbling, du har varit formell förundersökningsledare i ärendet sedan Arne Fors lämnade EBM, men nu har Jerker Asplund tagit över?

– Ja, det stämmer. Jerker Asplund blir en utmärkt efterträdare till Arne Fors och faktum är att Jerker Asplund redan har varit inne i ärendet sedan en tid tillbaka vilket underlättar övergången. Jerker Asplund har också två biträdande förundersökningsledare till sitt förfogande som bägge är erfarna åklagare, säger Jan Tibbling, kammarchef på 3:e kammaren på EBM i Stockholm.

Vad händer i utredningsgruppen just nu?

– Förundersökningen pågår för fullt, det är ett intensivt arbete.

Medieuppgifter har gjort gällande att en av de misstänkta huvudmännen i ärendet kommer att utlämnas till Sverige från Ungern inom kort, vad vet vi kring det?

– Det stämmer att han kommer att utlämnas men vi har i dagsläget ingen närmare information om exakt när det blir, men vi är väl förberedda för hans ankomst.

Vem ska media vända sig till för frågor eller kommentarer om ärendet?

– Media hänvisas i första hand till EBM:s pressfunktion eller till mig. Jerker Asplund kommer i regel inte vara tillgänglig för media eftersom han behöver fokusera på att leda förundersökningen. Vi ber därför att media respekterar detta, säger Jan Tibbling.

Publicerat 2019-02-08. Uppdaterat 2019-02-08

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se