Start of content

Åtal för grov urkundsförfalskning och grovt osant intygande

Idag åtalas två före detta styrelsemedlemmar och en tidigare hög tjänsteman vid SAAB Automobile AB i Trollhättan. De åtalas vid Vänersborgs tingsrätt.

– Åtalet rör grov urkundsförfalskning och grovt osant intygande. Brotten har enligt åtalet begåtts i Trollhättan mellan mars och april 2011, säger Olof Sahlgren chefsåklagare Ebm Göteborg.

Åtalet är ett delåtal och ytterligare förundersökningar avseende annan brottslighet pågår vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Dessa förundersökningar kommer chefsåklagaren inte att kunna kommentera i detta skede då de omfattas av förundersökningssekretess. Samtliga utredningar beräknas kunna slutföras under hösten 2015.

Frågor med anledning av åtalet som väcks idag onsdagen den 2 september besvaras av chefsåklagare Olof Sahlgren på telefon 010 – 562 93 60 mellan kl. 13-15.

  

Fakta brottsrubriceringar


Grovt osant intygande
Ett brott som innebär att någon skriftligt lämnar en osann uppgift om sin egen eller någon annans identitet i ett intyg eller något annat dokument. Som osant intygande räknas också att någon upprättar ett falskt dokument om avtal eller liknande. 

Grov urkundsförfalskning
Ett brott som innebär att någon skriver en annan persons namn, använder en annan persons namnteckning eller på annat sätt framställer falsk urkund eller ändrar/fyller ut äkta urkund. Förfalskning av officiella dokument som exempelvis körkort och identifikationshandlingar faller också under denna rubricering.


Ekobrottsmyndighetens presstjänst
Tel: 070-250 44 29

 

Publicerat 2015-09-02. Uppdaterat 2015-09-02

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se