Start of content

Fällande domar för samtliga åtalade för insiderbrott i Cybaero

Svea hovrätt har gjort en delvis annan bedömning och dömt två personer som tidigare friats från åtal för insiderbrott. Hovrätten har bestämt påföljden till villkorlig dom och dagsböter för alla tre åtalade. Den obehöriga vinsten ska återbetalas till staten.

Det var i juni 2015 som Stockholms tingsrätt dömde en person för insiderbrott och frikände två av de åtalade personerna. Den dömde personen hade en ledande position i ett bolag baserat i Linköping, Cybaero, som är registrerat på Nasdaqs alternativa marknadsplats First North. Bolaget hade i januari 2014 låtit meddela allmänheten via ett pressmeddelande att det fått en stororder, från Asien värt drygt 50 miljoner kronor, ett belopp som motsvarande bolagets årsomsättning. Kursen på aktierna i bolaget steg kraftigt med ca 55 procent redan under den första halvtimmen efter att nyheten hade offentliggjorts.

Svea hovrätt finner lika med tingsrätten att den man som haft en ledande position i bolaget fått insiderinformation rörande ordern. Vid en sammantagen bedömning av de uppgifter som samtliga tre personer lämnat har hovrätten också kommit fram till att mannen i sin tur förmedlat specifik information till de övriga två i form av råd att köpa aktier inom viss begränsad tid och sälja dem efter aktieuppgången.

- Domen visar att det inte på något sätt är riskfritt att handla på insiderinformation, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

 

Fakta: Brottsrubricering

Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet när någon använder för allmänheten okänd information för egen ekonomisk vinning, ofta i form av aktiehandel eller handel med värdepapper

Publicerat 2016-05-25. Uppdaterat 2016-05-25

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se