Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Advokat åtalas för bokföringsbrott

Pressmeddelanden

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för bokföringsbrott. Brotten består i upprepade försenade årsredovisningar i två av advokatens bolag.

– Årsredovisningen i ett aktiebolag har betydelse för flera olika intressenter såsom handelspartners, kreditgivare och inte minst det allmänna som grund för betalning av skatter och avgifter. Flera omständigheter i ett aktiebolag blir inte heller kända förrän årsredovisningen upprättats. Den utgör därför en viktig pusselbit för den som har behov att bedöma ett aktiebolags resultat och ställning, säger Andreas Bergman, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

–  En praktiserande advokat som åtnjuter ett särskilt förtroende och innehar en särställning i samhället måste det ställas höga krav på när det gäller att följa lagar och regler. Det aktuella åtalet rör en advokat som i två advokatbolag under ett flertal år, inte har upprättat årsredovisning i tid vilket är brottsligt, säger Andreas Bergman.

Förutom talan om straffansvar yrkar åklagaren att advokatbolagen ska åläggas företagsbot med totalt 240 000 kronor.

Publicerat 2023-02-17.