Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Advokat i Stockholm åtalas för grova ekobrott

Pressmeddelanden

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dag åtalat en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör.

Den misstänkta brottsligheten ska enligt åtalet ha begåtts under perioden 2018 – 2020.

Advokaten har i sin tjänst vid advokatbyrån företrätt ett svenskt bolag i ett civilrättsligt mål vid svensk domstol under åren 2018 – 2019. I det civilrättsliga målet tilldöms bolaget 1,3 miljoner kronor.

Advokaten har mottagit och förvarat dessa pengar på advokatbyråns klientmedelskonto och har därefter medverkat till att drygt 1,2 miljoner kronor slussats ut ur Sverige till ett bankkonto i land där risken för penningtvätt är hög. Bankkontot har inte tillhört bolaget, utan en företrädare för bolaget.

– Advokaten har företrätt bolaget, inte bolagsföreträdaren, och användningen av klientmedelskontot för transaktionen till bolagsföreträdaren har därför inte varit nödvändig inom ramen för advokatens uppdrag för bolaget. Agerandet har inneburit att svenska myndigheter haft mycket små möjligheter att få kännedom om transaktionen, som i realiteten innebär en inkomst för bolagsföreträdaren. En advokat har, till skillnad från i princip alla andra, ingen skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket för utlandsbetalningar som de förmedlar via klientmedelskonton, säger Andreas Bergman, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

– Min uppfattning är att advokatens agerande har syftat till att främja möjligheterna för bolagsföreträdaren att tillgodogöra sig pengar utan att behöva betala skatt. Brottsmisstanken i denna del rör näringspenningtvätt, grovt brott, säger Andreas Bergman.

Bolagsföreträdaren har heller inte redovisat inkomsten till Skatteverket vilket inneburit ett skatteundandragande på drygt 500 000 kronor.

– Advokaten har med råd och dåd främjat gärningen genom agerandet i det misstänkta näringspenningtvättsbrottet. Därför har jag även åtalat advokaten för medhjälp till grovt skattebrott, säger Andreas Bergman.

Åklagaren yrkar även att tingsrätten ska ålägga advokatbyrån där advokaten tjänstgör att betala en företagsbot om 1,5 miljoner kronor.

– Bolaget har inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten. Brotten har dessutom begåtts av en person i ledande ställning, säger Andreas Bergman.

Publicerat 2023-03-02.