Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Almedalen 2022

Nyheter

På söndag den 3 juli inleds årets Almedalsvecka i Visby. I år arrangerar Ekobrottsmyndigheten inga egna seminarier. Däremot medverkar våra specialister vid ett flertal seminarier där vi kan bidra med våra kunskaper.

Kom och träffas oss! På plats i Almedalen är Tomas Andersson, polisoperativ chef/kommissarie i Umeå, Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist och Sara Persson, brottsförebyggande specialist som medverkar i de olika seminarierna.

Här nedan kan du se vilka seminarier vi medverkar i:

Vad är en trygg och säker stad?

 

Datum: 4 juli, kl 09.00-10.00
Plats: Paviljongsplan, Botaniska trädgården

Hur kan fastighetsägare bidra till en säkrare plats som är attraktiv för fler och var går gränsen mellan fastighetsägarens roll och myndigheternas ansvar? Vilka verktyg har vi idag och hur behöver lagstiftningen utvecklas för att ge ökad trygghet i bostäder men också i lokaler.

Medverkande:
Johan Forssell, Riksdagsledamot, Moderaterna
Maria Deronius, Säkerhetschef, Stockholmshem
Miia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
Ola Möller, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Marie Öhrström, Chefsjurist, Fastighetsägarna Sverige

Arrangör: Fastighetsägarna


Gör vi tillräckligt för att motverka penningtvätt?

 

Datum: 4 juli, kl 10.00-10.45
Plats: Hamnplan, H204, ”Sparbankernas tält”
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/64751 (Öppnas i en ny flik)

Räcker lagar och regler för att stoppa kriminella att tvätta pengar och finansiera terrorism? Gör vi tillräckligt? Går det åt rätt håll?

Medverkande:
Björn Wiechel, riksdagsledamot finansutskottet, Socialdemokraterna
Marcus Willner, gruppchef penningtvätt, Finanspolisen
Anna-Karin Storsten, områdeschef, Skatteverket
Tomas Andersson, underrättelsechef, Ekobrottsmyndigheten i Umeå
Lennart Ekdal, moderator

Arrangör: Sparbankernas Riksförbund


Så infiltrerar organiserad brottslighet företag och myndigheter


Dag:
4 juli, kl 14.00-14.50
Plats: Strandvägen, H521, ”Opinionstältet”

Företag och myndigheter utsätts idag för nya typer av brott. Den organiserade brottsligheten ser företagen och myndigheterna som verktyg och lönsamma objekt och angriper på olika sätt. Hur går denna nya kriminalitet till och hur ska vi kunna skydda oss mot den?

Medverkande:
Per Geijer, Säkerhetschef, Svensk Handel
Fredrik Kärrholm, författare, debattör, kriminolog, säkerhetsexpert, tidigare polis, grundare av säkerhetsföretaget Svensk Bakgrundsanalys och riksdagskandidat (M)
Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, Avdelningen för särskilda utredningar, Polisen
Miia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
Moderator: Anna Olin Kardell

Arrangör: Verifiera


Ansvarar kriminella för dina föräldrars hemtjänst? Så kan vi stoppa välfärdsbrottsligheten


Dag:
4 juli, kl 14.30-15.30
Plats: Hästgatan 9

Kommunsektorn ser en ökning av antalet upptäckta fall av välfärdsbrott och välfärdsfusk utifrån att kommunen innehar resurser som är intressanta för kriminella aktörer. Det riskerar att leda till sämre samhällsservice samtidigt som förtroendet för staten, myndigheter och näringslivet skadas.

Dessa hot påverkar i sin tur centrala skyddsvärden som invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa och får även konsekvenser för kommunsektorns möjligheter att upprätthålla samhällsviktiga funktioner samt att människors tilltro till demokratiska processer och rättssäkerheten urholkas.

Under seminariet diskuterar vi hur välfärdsbrottsligheten och välfärdsfusket tagit sig in i bland hemtjänstutförare och hur detta på sikt blir systemhotande. Vilka lösningar finns och vad krävs för att vi ska kunna upptäcka och stoppa välfärdsbrottsligheten och fusket som förekommer inom hemtjänsten? PwC bidrar med sina erfarenheter och därefter bjuda in en panel med olika bakgrund och perspektiv för att diskutera dessa frågor.

Medverkande:
Karl Martinsson, journalist och författare till boken ”Hemtjänstmaffian”
Greger Lilliebladh, sakkunnig vid beställning- och uppföljningsenheten, Norrköpings kommun
Malin Björk, fd kammaråklagare och riksdagsledamot, Centerpartiet
Sara Persson, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
Fredrik Birkenland, PwC
Sophie Sörenson, PwC

Arrangör: PwC


Illegal avfallshantering – ostört brottsområde?


Datum:
5 juli kl 9.00 (frukostmacka från 08.30)
Plats: Högskolans lokaler

Avfall Sverige bjuder in till ett seminarium kring ”Illegal avfallshantering – ostört brottsområde?” Miljö- och avfallsrelaterad brottslighet är grovt underskattad och drabbar såväl kommuner som staten och förstås de boende.

Medverkande:
Annika Strandhäll, Klimat- och miljöminister
Lasse Stjernkvist, Ordförande, Avfall Sverige
Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka
Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, SKR
Frida Törnquist, Miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne län
Miia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
Tony Clark, VD, Avfall Sverige
Moderator: Katarina Sundberg, Avfall Sverige

Arrangör: Avfall Sverige


Unik samkörning av data säkrar studieförbundens statsbidrag


Datum:
5 juli 10:00 – 10:40
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, ”Mötesplats Civilsamhälle”
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/65153 (Öppnas i en ny flik)

Om kvalitetsarbete inom folkbildningen och konsten att samköra register mellan organisationer. Vilka lärdomar finns från korskörningen?

Rapport från ett unikt samarbete för att motverka oegentligheter i de offentliga systemen. Med hjälp av systemet Power BI från PwC Forensics har Studieförbunden samkört register mellan organisationer på ett sätt som aldrig skett förut. Kvalitetsarbetet inom studieförbunden har inneburit en lång rad konkreta och effektiva åtgärder. Vilka lärdomar finns? Vilka slutsatser går att dra? Detaljerad genomgång av insatser och delande av kunskap till andra aktörer.

Medverkande:
David Samuelsson, Generalsekreterare, Studieförbunden
Mats Andersson, Partner, PwC
Maria Graner, Generalsekreterare, Folkbildningsrådet
Silvia Kakembo, Moderator, Arenagruppen
Representant, Kommissarie, NOA (Polisen)
Sara Persson, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

Arrangör: Studieförbunden


Sveriges moderna slaveri – är vi sämst i Norden?


Datum:
5 juli, kl 12.30-13.15
Plats: Hamnplan, H216

Sverige ligger efter Norge och Finland när det gäller att motverka arbetskraftsexploatering. Det finns en enorm utsatthet i ett svenskt skuggsamhälle där alltför få utsatta upptäcks och myndigheterna brister i sin förmåga att komma åt förövarna.

Presentation av Frälsningsarméns lägesrapport om arbetskraftsexploatering som sammanfattar aktuell forskning, lyfter goda exempel från Norge och Finland och ger rekommendationer till Sveriges regering. Panelsamtal med experter och politiker om Sveriges förbättringspotential att komma åt denna arbetslivskriminalitet.

Medverkande:
Madeleine Sundell, Nationell samordnare mot människohandel, Frälsningsarmén
Petra Kjellén Brooke, Socialkonsulent, Frälsningsarmén, Norge
Pia Bergman, Expert på ekonomisk brottslighet, Skatteverket
Miia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
Paulina Bolton, Utredare, prostitution & människohandel, Jämställdhetsmyndigheten

Arrangör: Frälsningsarmén


Död, fusk och svek. Arbetslivskriminalitet i Sverige.


Datum:
5 juli, kl 13.30-14.30
Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Varje dag pågår brott mot arbetare i Sverige. Arbetslivskriminalitet är systematiskt fuskande och regelöverträdelser som leder till situationer där arbetare riskerar liv och hälsa.

LO släpper en ny rapport om arbetslivskriminalitet ”Kampen för ordning och reda”. Rapporten presentera förslag över vad som behöver göras för att bekämpa arbetslivskriminaliteten och ger oss en inblick i fyra branscher drabbade av arbetslivskriminalitet, bygg/anläggning, transport, personlig assistans/hemtjänst och hotell/restaurang. Inte sällan är det arbetskraftsinvandrare som blir utnyttjade, som tvingas arbeta för låga löner och skandalösa arbetsvillkor. Men det handlar också om ekonomisk brottslighet och välfärdsbrottslighet. Oseriösa företag får konkurrensfördel mot seriösa företag när de undviker att betala lagstadgade skatter och avgifter och bryter mot de regler som finns på svensk arbetsmarknad. Men det är inte bara de arbetstagare som drabbas direkt av arbetslivskriminaliteten som far illa. Kollektivet av arbetare i samma bransch drabbas också med lönepress och sämre villkor.

Medverkande:
Susanna Gideonsson, Ordförande, LO
Mikael Damberg, Finansminister
Staffan Isling, VD, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Ola Pettersson, Ordförande, Delegationen mot arbetslivskriminalitet
Tomas Andersson, Kommissarie och chef, Polisoperativa enheten i Umeå
Pia Bergman, Expert på ekonomisk brottslighet, Skatteverket
Håkan Olsson, Ställföreträdande generaldirektör, Arbetsmiljöverket
Isabelle Ljungberg, Moderator, LO

Arrangör: LO


Kriminaliteten i byggbranschen. Orsaker och omfattning


Datum:
6 juli, 13.00-13.35
Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel Wisby, ”Spegelsalen”

Aktuella analyser bedömer att många arbetare på svenska arbetsplatser befinner sig där illegalt. Hur många företag kan misstänkas bryta mot lagar och avtal?

Byggmarknadskommissionen har i en kvalitativ analys bedömt att upp emot 30% arbetarna på Stockholms byggarbetsplatser befinner sig där illegalt. En kvantitativ analys, baserad på ett statistiskt urval av 1 000 företag, visar att 83% av företagen ”kan misstänkas ha brutit mot lagar och/eller avtal”. I del ett av tre seminarier på rad, redogör Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket, hur det faktiskt ser ut idag. Följande seminarier består av två paneldiskussioner, där vi i del två samtalar med bransch- och intresseorganisationer och i del tre möter vi politikerna.

Medverkande:
Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke Sverige
Pia Bergman, Expert ekonomisk brottslighet, Skatteverket
Anna-Lena Norberg, konsult och utredare arbetsmarknadskriminalitet, Företagsgranskning
Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

Arrangör: Veidekke


Publicerat 2022-07-01. Uppdaterat 2022-07-05.