Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtal för grov oredlighet mot borgenärer kopplat till Allra-målet

Pressmeddelanden

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot fem personer gällande två händelser under 2020 i samband med att Svea hovrätt prövade det så kallade Allra-målet.

Av hovrättens dom i Allra-målet framgick att ett flertal personer avsiktligen hade orsakat skada för ett stort antal pensionssparare och på grund av det skulle betala 318 miljoner kronor i skadestånd. Hovrätten utdömde dessutom stora belopp i företagsböter och rättegångskostnader.

I det aktuella åtalet påstås att en företrädare för Allra, inför hovrättens dom, gjort sig av med tillgångar värda cirka 140 miljoner kronor. Detta har skett genom en gåva av en fastighet till en nära anhörig och genom att besluta om utdelning från ett aktiebolag som företrädaren ägt. Syftet har varit att fastigheten och tillgångarna i aktiebolaget inte skulle kunna användas till att betala tillbaka pengar till de pensionssparare som placerat sitt sparande i Allras fonder.

– Brottet oredlighet mot borgenär handlar om att man inte får skänka bort tillgångar för att på så sätt slippa betala sina skulder. I det här fallet handlar det om att man skänkt bort tillgångar för att slippa ersätta de pensionssparare vars pengar man tidigare tagit. Det anser jag är försvårande eftersom man då utsätter samma pensionssparare för en upprepad kränkning, säger Johan Bäckström, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Fyra personer är också åtalade för medhjälp till företrädarens brott. En nära anhörig och två advokater påstås ha hjälpt den tidigare företrädaren med gåvan av fastigheten och en auktoriserad revisor påstås ha hjälpt till med utdelningen.

Åklagaren har begärt att tingsrätten frågar Advokatsamfundet respektive Revisorsinspektionen om det som påstås i åtalet kan leda till åtgärder från deras sida.

Under utredningen har åklagare genom tvångsmedel återtagit tillgångar till ett värde av cirka 90 miljoner kronor som redan har eller kommer kunna betalas tillbaka till drabbade pensionssparare. Samtliga åtalade personer förnekar brott.

Åklagaren Johan Bäckström kommer inte att besvara frågor eller kommentera åtalet ytterligare innan huvudförhandlingen.

Publicerat 2023-10-03.