Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtal för grova ekobrott i ideell förening

Pressmeddelanden

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg har idag väckt åtal mot en företrädare för en ideell förening för misstänkta grova bokföringsbrott samt folkbokföringsbrott. Förundersökningen är ett resultat av ett myndighetsgemensamt samverkansprojekt mellan EBM, Skatteverket och Göteborg stad i syfte att minska bidragsfusket i ideella föreningar.

Den åtalade brottsligheten har pågått under åren 2020 – 2022. Åklagaren yrkar även på näringsförbud i tre år för den tilltalade.

Den somaliska ungdomsutvecklingsföreningen har sökt och beviljats bidrag från dels Skolverket för att bedriva läxhjälp, dels från Göteborgs stad för olika engagemang och aktiviteter för barn och ungdomar. Totalt har föreningen mottagit bidrag på knappt 2,4 miljoner kronor under åren 2020 – 2022.

Utredningen visar på allvarliga brister i föreningens bokföring.

– Föreningen påstås ha haft omkring 250 medlemmar och att den har bedrivit en omfattande verksamhet med bland annat läxhjälp, men vi ser inga spår av medlemsavgifter i bokföringen. Bristerna i bokföringen har inneburit att det inte varit möjligt att se hur föreningen har använt sina pengar, säger Henric Fagher, chefsåklagare vid EBM i Göteborg.

I den fördjupade utredningen som EBM har gjort har det framkommit att pengarna använts till bland annat restaurangbesök, inköp av mobiltelefoner och annan it-utrustning, samt överföringar till utländska mottagare via så kallad money transfer.

– Dessa händelser har inte bokförts alls eller bokförts felaktigt och utan att det funnits verifikationer som ger upplysningar om vad det rör sig om, säger Henric Fagher.

Det aktuella åtalet är resultatet av ett myndighetsgemensamt projekt med fokus på misstänkt bidragsfusk i ideella föreningar.

– Vi räknar med att projektet kommer att leda till ytterligare åtal framöver, säger Henric Fagher.

– Skatteverket har deltagit i detta projekt utifrån vårt uppdrag att förebygga och motverka brottslighet. I utredningsverksamheten begär vi in uppgifter och följer pengarna och vad de används till. Vi ser en ökande trend att stats- och kommunbidrag används till helt andra ändamål än de avsedda. Många ideella föreningar uppfattar inte att deras verksamhet har bokföringskrav och att underlag krävs för varje transaktion. Föreningssverige gör stor nytta, och många gör rätt för sig, men vi ser också att välfärdsmedel idag flyttas ut till ideella föreningar på mycket lösa grunder, säger Magnus Budo Eriksson vid Skatteverket.

– Göteborgs Stad arbetar för att motverka välfärdsbrottslighet inom föreningslivet. Vi vill se till så att rätt förening får rätt bidrag och har det senaste året trappat upp vårt systematiska arbete för att minska bidragsfusket. Tyvärr kan vi konstatera att vissa föreningar blivit beviljade bidrag för verksamhet man inte haft, säger Johan Sävhage, förvaltningsdirektör vid idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs stad.

Den tilltalade åtalas även för folkbokföringsbrott då det under utredningen har framkommit att den tilltalade varit folkbokförd på en adress men bosatt på en annan adress.

Publicerat 2023-10-31.