Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Pressade upp aktiekursen vid givet klockslag – nu väcks åtal

Pressmeddelanden

Två personer har i dag åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för misstänkt marknadsmanipulation. ”Det är det första åtalet där man agerat tillsammans i en sluten grupp på nätet för att pressa upp aktiekursen vid ett givet klockslag för att sen sälja av med vinst,” säger Jan Leopoldson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

Det misstänkta brottsuppläget har gått ut på att de två tilltalade först köpt aktier för att sedan samma dag via en sluten grupp på chatt-appen Discord, spridit information till andra medlemmar i gruppen om aktierna och uppmanat till köp. De tilltalade har själva administrerat den slutna gruppen och köpuppmaningen har kallats för ”dagens squeeze”.

Enligt åtalet har de tilltalades inlägg i gruppen inte avspeglat deras genuina uppfattning av värdet på aktierna. Syftet har varit att andra medlemmar i gruppen ska köpa en viss aktie vid ett visst givet klockslag för att skapa en prisrörelse i aktien och på så sätt påverka aktiekursen i höjande riktning för att möjliggöra försäljning av aktierna med vinst.

– Agerandet utgör därmed brottet marknadsmanipulation genom så kallad pump and dump. Det här är allvarlig brottslighet som riskerar att skada förtroendet för finansmarknaden, säger Jan Leopoldson.

De tilltalade har även lockat andra medlemmar i gruppen till köp ett visst klockslag med löfte om att de då skulle få möjlighet att vara med i en VIP-kanal och få reda på nästa case.

Enligt åtalet framgår det vidare av att en av männen har använt sig av vilseledande informationsspridning vid 26 tillfällen i 19 marknadsnoterade bolag medan den andre agerat vid sju tillfällen i sju bolag.

– Aktiefusket uppdagades efter ett närmast unikt samarbete mellan Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, marknadsplatserna och bankerna. Husrannsakan gjordes i södra Sverige i september 2021 där viktig bevisning kunde säkras, säger Jan Leopoldson.

De tilltalades gemensamma brottsvinst var cirka 100 000 kronor.

– Vinsten hade kunnat blivit betydligt större om vi inte hade agerat gemensamt och snabbt, säger kammaråklagare Jan Leopoldson.

Publicerat 2022-10-31.