Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtal väckt för grovt brott vid omställningsstöd

Pressmeddelanden

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal för grovt omställningsstödsbrott. En företrädare för ett bolag som driver lägenhetshotell har sökt omställningsstöd om cirka 1,7 miljoner kronor på felaktiga grunder. I brottsligheten ingick också bolagets revisor som skrev osanna intyg om bolagets omsättning. Skatteverket upptäckte dock felet och inga pengar betalades ut.

Lagen om omställningsstöd började gälla i juni 2020. Lagen utgör en del av de åtgärder som har vidtagits för att begränsa de ekonomiska effekterna av pandemin och ger rätt till ekonomiskt stöd för företag som drabbats av minskad omsättning med mer än 30 procent. Hittills har fem åtal väckts, varav detta är det första åtalet som gäller grovt brott.

– I sin ansökan om omställningsstöd har bolaget uppgett felaktiga uppgifter om sin omsättning. De hade tagit bort omsättningen från ett nyetablerat hotell. På så vis blev deras omsättningstapp så stort att de skulle vara berättigade till ekonomiskt stöd. Bolagets revisor medverkade i brottet genom att skriva osanna intyg där omsättningen från det nyetablerade hotellet togs bort, säger Gustav Nyström, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Företrädaren för bolaget och bolagets revisor åtalas. Företrädaren för grovt omställningsstödsbrott i första hand, i andra hand vårdslöst omställningsstödsbrott. Revisorn åtalas för medhjälp till dessa brott och för osant intygande. Mot bolaget yrkas en företagsbot om 1,5 miljoner kronor och mot bolagsföreträdaren ett flerårigt näringsförbud.

– Mot revisorn överväger jag att väcka en talan om rådgivningsförbud. Innan en sådan talan får väckas måste dock yttrande inhämtas från Revisorsinspektionen, säger Gustav Nyström.

Målnummer vid Solna tingsrätt: B 9664-20.

 

Publicerat 2021-05-10.