Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtal väckt i Sveriges hittills största momsbedrägerimål

Pressmeddelanden

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm väckt åtal mot tolv personer inom ett tiotal bolag för delaktighet i den största ”momskarusellen” hittills. Ärendet rör storskalig påstådd handel med varor som i själva verket inte har existerat.

Åtalet rör misstänkta grova skattebrott, grova penningtvättbrott i miljardklassen samt grova bokföringsbrott. Den misstänkta brottsligheten som omfattas av åtalet har huvudsakligen begåtts under åren 2019 – 2020.

Brottsupplägget har bestått i att de åtalade personerna i en handelskedja påstått sig importera varor, framförallt mobiltelefoner, från andra EU-länder. Varor har sedan bytt ägare vid ett par tillfällen i Sverige för att slutligen exporteras från Sverige. Allt har skett inom loppet av enstaka dagar. Affärerna har utgjort vad det internationella nätverket benämnt som så kallad ”ghost trading” – en fiktiv handel med varor som överhuvudtaget inte har existerat.

– Genom att undersöka ett antal olika indikatorer har vi kunnat fastställa att varorna inte existerat mer än på papper, säger Peter Helsing, kammaråklagare och förundersökningsledaren vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

I brottsupplägget har momsreglerna vid handel mellan EU länder utnyttjats. Importören har importerat varorna utan momskonsekvenser. Importören har sedan lagt på utgående moms vid försäljning inom Sverige men har undvikit att betala in momsen genom osanna fakturor som reducerat bort den utgående moms som skulle betalas in till staten. Exportören har slutligen sålt varorna till annat EU-land utan moms och begärt tillbaka den ingående moms som exportören har betalat.

– Genom upplägget har man under ungefär ett års tid gjort fiktiva försäljningar av mobiltelefoner för cirka en miljard kronor varvid momsen uppgått till cirka 200 miljoner kronor. De svenska bolag som medverkat i brottsupplägget har fått ta del av kakan, men merparten av brottsvinsten har gått till att berika det kriminella nätverket utomlands, säger Peter Helsing.

– Det är mig veterligen första gången som det i Sverige åtalas för en hel momskarusell med alla de svenska aktörerna i rättssalen. Därutöver har vi genom internationell rättslig hjälp från våra europeiska kollegor lyckats frihetsberöva och åtala en brittisk medborgare som tillhör det internationella nätverket, säger Peter Helsing.

Den brittiska medborgaren överlämnades till Sverige från Rumänien i september 2022 och har varit häktad sedan dess.

Utredningen vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har skett i nära samverkan med bland annat Skattebrottsenheten / Skatteverket.

Publicerat 2023-02-23.