Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Bolagsbildare möjliggör storskalig penningtvätt

Pressmeddelanden

Professionella penningtvättare spelar en allt större roll för den organiserade brottslighetens möjligheter att tillgodogöra sig sina brottsvinster. Detta framgår i Polismyndighetens rapport PML-aktörer – branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk som släpptes idag. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har bidragit till rapporten med uppgifter hämtade från vårt underrättelseflöde.

Rapporten visar att de kriminella nätverkens brottslighet över tid har blivit mer professionell, mer organiserad och gått mot mer rörliga nätverksstrukturer. I högre grad än tidigare köps olika delar av brottsuppläggen in som tjänst, där professionella penningtvättare har kommit att få stor betydelse. En professionell penningtvättare, så kallad PML-aktör, är en person som systematiskt tvättar pengar åt andra – mot betalning.

I rapporten omnämns tre sorters PML-aktörer som bedöms vara särskilt viktiga att prioritera på grund av yrkesrollernas befogenheter inom finansiella och andra system; banktjänstemän, mäklare och advokater.

Ur ett ekobrottsperspektiv finns en ytterligare yrkeskategori som bedöms som avgörande för möjligheten att bedriva penningtvätt genom bolag – bolagsbildare och bolagsförmedlare.

– Vi delar Polismyndighetens bild kring PML-aktörer på det sätt som det beskrivs i rapporten och EBM har även bidragit till innehållet. I våra ärenden som rör grov ekonomisk brottslighet ser vi även att bolagsbildare och bolagsförmedlare är en central PML-aktör som möjliggör storskalig penningtvätt genom bolag, säger Manne Jönsson, polischef vid EBM.

Penningtvätt är en förutsättning för att kriminella nätverk ska kunna expandera och utveckla sin ekonomiska brottslighet. Allt fler kriminella nätverk använder bolag i olika penningtvättsupplägg. För att säkerställa en löpande tillgång på bolag som kan användas som brottsverktyg inom penningtvätt behövs bolagsbildare och bolagsförmedlare.

– Dessa oseriösa aktörer, som säljer och förmedlar bolag till kriminella nätverk och grupperingar, blir därmed viktiga aktörer. Bolagen används på ett mångfacetterat sätt och brottsligheten kan vara allt från mindre penningtvättsupplägg med till exempel omsättning av kontanter till upplägg som har kapacitet att omsätta miljarder, säger Manne Jönsson.

Dessutom används falska individuppgifter i stor skala kopplat till bolag för penningtvätt. Till exempel genom att brottsvinster betalas ut som lön till individer som enbart har en skenanställning i bolaget, ger individer tillgång till lån där i nästa steg brottsvinsterna tvättas genom avbetalningar. De falska lönerna och kontrolluppgifterna används även för att ge sken av en laglig inkomst.

Syftet med rapporten är att dels beskriva gemensamma nämnare för olika typer av PML-aktörer, avseende indikatorer, modus och trender, dels ge förslag på hur verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter än mer effektivt kan motverka problemet.

Publicerat 2024-03-21.