Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

EBM deltar i Almedalen

Nyheter

Den 30 juni anordnar Ekobrottsmyndigheten en heldag i Almedalen på temat ekonomisk brottslighet som samhällshotande fenomen. Vi kommer såväl att visa hur legala strukturer utnyttjas för att begå brott, som hur ekonomisk brottslighet leder till osund konkurrens och kan döljas bakom legala fasader.

Under en serie seminarier kommer vi också att diskutera hur vi tillsammans kan verka för att öka samhällets förmåga att upptäcka och förebygga denna brottslighet. Här är vårt program.

Seminarium 1

Möjliggörare inom ekonomisk brottslighet

Datum och tid: 30 juni kl 09:30 – 10:15

Olika möjliggörare kan vara nödvändiga för att begå ekonomisk brottslighet. Det handlar om hur bolag används som brottsverktyg samt om olika system och verktyg som möjliggör att ekonomiska brott begås i stor skala.

Med detta seminarium vill vi öka kunskapen om den roll olika typer av möjliggörare har i ekonomisk brottslighet. Vi diskuterar hur identiteter, intyg, verktyg och myndighetsuppgifter har blivit en del av flera avancerade brottsupplägg. Hur kan identiteter utnyttjas av kriminella? Kan man lita på intyg eller myndighetsuppgifter som inrapporterade arbetsgivaravgifter eller inkomstuppgifter? Varför är verktyg såsom BankID nödvändiga för brottsligheten? Hur påverkas kriminaliteten av korruption och uteblivna kontroller? Vi kommer även diskutera åtgärder som motverkar användningen av möjliggörare.

Medverkande:

 • Louise Brown, Director Financial Crime Prevention, FCG
 • Patrik Lillqvist, underrättelsechef, Skatteverket
 • Nils Råby, senior åklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Anna Karin Hansen, moderator, Ekobrottsmyndigheten

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans program

Webbsändning av seminariet

Seminarium 2

Välfärdsbrott – Ekonomisk brottslighet inom hälso- och sjukvården

Datum och tid: 30 juni kl 11:00 – 11:45

Välfärdsbrott och brott inom hälso- och sjukvården lyfts fram som ett av de hot som bedöms ha störst påverkan på samhället i den myndighetsgemensamma lägesbilden mot organiserad brottslighet. Hur kan vi arbeta tillsammans för att stoppa denna brottslighet som, förutom de ekonomiska konsekvenserna för samhället, leder till allvarliga brister och missförhållanden för de patienter som utsätts för de vårdverksamheter som används som brottsverktyg?

Under seminariet kommer vi att visa hur våra system utnyttjas för att begå ekonomisk brottslighet av personer och aktörer som har fått det stora förtroendet att på uppdrag av samhället bedriva hälso- och sjukvård, samt diskutera vad myndigheter, regioner och andra aktörer behöver göra för att motverka denna brottslighet.

Medverkande:

 • Linnea Graaf, samordnare mot välfärdsbrott, Region Stockholm
 • Thomas Forsberg, senior åklagare, Riksenheten mot korruption, Åklagarmyndigheten
 • Anna Broman Olasdotter, senior åklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Charlotta Gustafsson, moderator, Brottsförebyggande rådet

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans program

Webbsändning av seminariet

Seminarium 3

Arbetslivskriminalitet, ekonomisk brottslighet och osund konkurrens

Datum och tid: 30 juni kl 13:00 – 13:45

Fenomenet arbetslivskriminalitet är utbrett i Sverige och präglas av avancerade brottsupplägg med internationella kopplingar. Brottsligheten leder till att samhället går miste om stora skatteintäkter och att seriösa företag missgynnas i konkurrensen med kriminella företag.

I detta seminarium kommer vi att diskutera hur denna typ av brottslighet påverkar statsfinanserna och konkurrensen. Hur kan till exempel utländska företag som är verksamma i Sverige gå under radarn? Varför är det så svårt att komma åt företag som anlitar illegal arbetskraft? Är det ens lätt att göra rätt? Vi kommer också att diskutera vad som behöver göras för att öka samhällets förmåga att motverka arbetslivskriminalitet, samt hur upphandling kan vara ett verktyg i detta arbete.

Medverkande:

 • Ann Eva Askensten, avdelningschef, Upphandlingsmyndigheten
 • Andreas Bergman, vice chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Nina Forselius, analytiker, Ekobrottsmyndigheten
 • Anna Lundström, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Miia Vuolama, moderator, Ekobrottsmyndigheten

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans program

Webbsändning av seminariet

Seminarium 4

Samhällshotande ekonomisk brottslighet

Datum och tid: 30 juni kl 14:30 – 15:30

Samhällshotande ekonomisk brottslighet urholkar samhällets trygghetssystem och medför stora ekonomiska förluster. Enligt den myndighetsgemensamma lägesbilden mot organiserad brottslighet utgör den i dag ett av de största hoten mot samhället. Samtidigt har vi goda möjligheter att förebygga den. I detta seminarium kommer vi att belysa denna problematik utifrån olika brottsfenomen, bland annat momsbedrägerier och brott mot pensionssystemen. Hur ser brottsligheten ut och hur kan samhället motverka den?

Medverkande:

 • Amir Rostami, professor i kriminologi, Institutet för framtidsstudier, Polisen mm.
 • Jörgen Holmlund, lärare i underrättelsetjänst, Försvarshögskolan
 • Thomas Hertz, senior åklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Anna Karin Hansen, chef Brottsförebyggande kansliet, Ekobrottsmyndigheten
 • Sara Persson, moderator, Ekobrottsmyndigheten

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans program

Webbsändning av seminariet

Publicerat 2023-06-16. Uppdaterat 2023-09-08.