Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Före detta bank-vd åtalas för grov ekonomisk brottslighet

Pressmeddelanden

Chefsåklagare och förundersökningsledare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dag väckt åtal mot Swedbanks före detta vd för i första hand grovt svindleri, i andra hand grov marknadsmanipulation.

Foto: Ann-Sofi Andersson.

Enligt åtalet har den dåvarande vd:n vid upprepade tillfällen under 2018 och 2019 spridit vilseledande uppgifter med innebörden att banken inte hade eller haft problem med AML-processerna (Anti Money Laundering) i bankens verksamhet i Estland.

– Brottet består i att den före detta vd:n för banken avsiktligen eller av grov oaktsamhet, bland allmänheten eller företagets intressenter, spridit vilseledande uppgifter om bankens åtgärder för att förhindra, upptäcka, förebygga och anmäla misstankar om penningtvätt i Swedbanks verksamhet i Estland. Detta skedde dels den 23 – 24 oktober 2018, dels den 29 januari 2019, samt den 20 februari 2019. Uppgifterna har varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada, säger Thomas Langrot.

– Jag har valt att i första hand väcka åtal för grovt svindleri, men det finns ett andrahandsyrkande gällande grov marknadsmanipulation. Den viktigaste effekten är det stora kursfallet för Swedbankaktien efter avslöjandena, säger Thomas Langrot.

De vilseledande uppgifterna gav en felaktig bild av att Swedbank inte hade eller haft problem med AML-processerna i bankens verksamhet i Estland under åren 2007 – 2018.

– Jag påstår att detta har skett trots att den före detta vd:n hade kännedom om icke offentliggjord information om omfattande och allvarliga brister gällande AML-processerna och även information om omfattande misstänkta transaktioner/kunder utifrån ett penningtvättspespektiv i den estniska verksamheten, säger Thomas Langrot.

– Förundersökningen visar även att det fanns en tydlig strategi från bland annat vd:n att problemen gällande AML-processerna i den estniska verksamheten inte skulle komma ut till marknaden. Ett annat ord för detta är att det finns bevis för en mörkläggning, säger Thomas Langrot.

Den före detta vd:n åtalas också för obehörigt röjande av insiderinformation.

– I egenskap av verkställande direktör och koncernchef för banken har den tilltalade avsiktligt röjt insiderinformation om innehållet ur ett kommande avsnitt av tv-programmet Uppdrag Granskning. Det misstänkta brottet skedde vid ett möte den 18 februari 2019 där representanter för de största aktieägarna i banken deltog, säger Thomas Langrot.


Bild: Ann-Sofi Andersson

Publicerat 2022-01-04. Uppdaterat 2022-03-22.