Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtal mot företrädare för medtech-bolag

Pressmeddelanden

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot sex personer för delaktighet i misstänkta grova insiderbrott samt marknadsmanipulation. Fem av de åtalade är före detta företrädare för de börsnoterade bolagen Brighter AB och Peptonic Medical AB, en är företrädare för en finansiell samarbetspart till bolagen.

Under 2019 misstänks bolagens företrädare ha föranlett samarbetsparten att sälja aktier i de bägge bolagen som samarbetsparten hade lånat in från personer med kopplingar till bolagen. Försäljningen av aktier gjordes en kort tid innan bolagen offentliggjorde negativ, kurspåverkande information till marknaden. Likviden för de aktier som samarbetsparten sålde har enligt åklagaren på olika sätt använts för att bistå bolagen med finansiering, vilket inte var känt för marknaden.

– Företrädarna för Brighter åtalas även för marknadsmanipulation. Denna brottsmisstanke består i ett pressmeddelande från Brighter under hösten 2019 där bolaget har lämnat vilseledande information till marknaden om en nyemission och om samarbetspartens finansiering, säger Jonas Myrdal, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

Åklagaren yrkar även att rätten ska besluta att Brighter, Peptonic och samarbetsparten ska åläggas företagsbot, samt att en av företrädarna för Brighter och företrädaren för samarbetsparten ska dömas till näringsförbud i fem år.

Publicerat 2022-09-22. Uppdaterat 2022-09-26.