Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Gemensam satsning mot organiserad brottslighet högst utfall hittills

Nyheter

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2021 innebar 448 utdömda fängelseår, vilket är det högsta antalet sedan satsningen inleddes. Det visar den rapport som överlämnas till regeringen idag.

Utöver de utdömda fängelseåren beslutades om näringsförbud till sammanlagt 77 år. Andra exempel från det myndighetsgemensamma arbetet under förra året är återkrav på beviljade utbetalningar som uppgick till 62 miljoner kronor, och säkrade tillgångar för nästan 80 miljoner.

Monica Rodrigo. /Rickard Kilström

– Delar av den grova ekonomiska brottsligheten, där företag används som brottsverktyg, riskerar att på sikt urholka den svenska välfärden och hämma Sveriges ekonomiska tillväxt. Redovisningen från förra årets insatser visar återigen hur kraftfulla vi blir när vi kan agera tillsammans utifrån alla myndigheters olika uppdrag. EBM har likt tidigare år haft en fortsatt viktig roll i satsningen där vi har bidragit med allt från underrättelsearbete, utredning och lagföring samt brottsförebyggande arbete, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

Långa fängelsestraff

En bidragande orsak till det höga antalet fängelseår är att flera personer dömts för brott med högt straffvärde, som grova narkotikabrott och grova våldsbrott. Men här finns även exempel på ärenden som har lett till långa fängelsestraff för ekonomisk brottslighet, till exempel ett ärende som utreddes vid EBM i Stockholm där 41 personer dömdes för att i olika grad ha missbrukat den statliga lönegarantin.

Läs mer: Myndigheter i samverkan 2021 (pdf)

Fakta


  • Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen.
  • De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.
  • Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.
  • Allvarligaste hoten: De samverkande myndigheternas bedömning är att de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och det grova våldet som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram.

Publicerat 2022-03-29. Uppdaterat 2022-03-30.