Start of content

Anmäl misstänkt ekonomisk brottslighet

Misstankar om ekonomisk brottslighet inom Ekobrottsmyndighetens verksamhetsområde kan lämnas till respektive ort, per brev eller via e-post. 

Det enklaste sättet att anmäla misstankar om ekonomisk brottslighet är att använda vår blankett Anmälan om misstanke om ekonomiska brott. Där framgår också vilka olika brottstyper som myndigheten utreder. 

Ekobrottsmyndigheten utreder ekonomisk brottslighet i hela landet. Myndigheten utreder skattebrott, bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, finansmarknadsbrott och EU-bedrägerier.

Om du misstänker att du har utsatts för ett bedrägeri eller ett försök till bedrägeri, till exempel annonsbedrägeri eller kontokortsbedrägeri, ska du i första hand anmäla det till polisen på din hemort.

Hur gör jag?

Anmälningsblanketten kan fyllas i digitalt, sparas och skrivas ut, alternativt skrivas ut och fyllas i för hand. Ifylld och undertecknad blankett kan sedan skannas in och skickas via e-post till registrator på respektive ort eller via brev.

Ladda ned anmälningsblanketten här

Undertecknad anmälan skickas till mängdenheten på närmaste huvudort:

Ekobrottsmyndigheten    
Mängdenheten
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Ekobrottsmyndigheten    
Mängdenheten
Box 431
401 26 GÖTEBORG

Ekobrottsmyndigheten    
Mängdenheten
Porslinsgatan 4 B
205 90 MALMÖ

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 432
581 04 LINKÖPING 

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 3198
90304 UMEÅ 

 

 

Vad händer med en anmälan?

  • Anmälningar överlämnas till en polis eller åklagare. De beslutar sedan om förundersökning ska inledas.
  • Om en förundersökning inleds, utreds det som kan ha betydelse i brottmålet. Utredningen kan bestå av förhör samt genomgång av bokföring eller andra handlingar av intresse. Ibland behöver vi vidta tvångsåtgärder, som husrannsakan eller frihetsberövande åtgärder.
  • Hur lång tid en utredning tar beror på hur svårt ärendet är. Under förundersökningen råder i princip sekretess.
  • När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om eventuellt åtal och ger in en stämningsansökan till tingsrätten. När stämningsansökan kommit till tingsrätten blir förundersökningen offentlig. Om brottet är mindre allvarligt kan ett strafföreläggande meddelas.
  • Tingsrätten sätter ut målet och kallar till huvudförhandling. Efter det avkunnar tingsrätten dom. Tingsrättens dom kan för det mesta överklagas till hovrätten.

Publicerat 2010-05-24. Uppdaterat 2016-05-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Expeditionstider

Expeditionstider för Ekobrotts-myndighetens huvudkontor på Fleminggatan 14:

Registratorn har öppet kl. 09.00 - 12.00 samt 13.00 - 15.00
E-post till huvudregistrator

Receptionen är öppen kl. 08.00-16.30
E-post till receptionen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Hitta rätt myndighet

Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen