Start of content

Hitta rätt myndighet

Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Här har vi listat länkar till din hjälp. Klicka på respektive myndighet för att komma direkt till den myndighetens informationssida om ämnet. Alla länkar utanför denna webbplats öppnas i nytt fönster.

Brottsofferfonden

Har du frågor om brottsofferfonden och hur man kan söka projektpengar vänder du dig till Brottsoffermyndigheten.

Om brottsofferfonden på Brottsoffermyndighetens webbplats


Brottsutredning

Via länken nedan hittar du information om hur en brottsutredning går till.

Om brottsutredningen på Åklagarmyndighetens webbplats


Domar och lagar

Rättsinformation på lagrummet.se

Information om lagar hos Riksdagen

Om hur man överklagar en dom på Sveriges Domstolars webbplats


Ekonomisk brottslighet

Information om olika typer av ekonomisk brottslighet och hur den utreds hittar du här på webbplatsen. Frågor om penningtvätt, mutor och korruption hittar du däremot svar på via dessa länkar:

Olika typer av ekonomisk brottslighet (Ekobrottsmyndigheten)

Riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten


Häkte

Om att vara häktad och sitta i fängelse - information på Kriminalvårdens webbplats


Internationellt

Europeisk brottsstatistik hittar du här:

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

Information om Europadomstolen finns hos Sveriges domstolar:

Sveriges Domstolar - hur driver man ett mål till Europadomstolen?


Rättegång

Sveriges Domstolar har detaljerad information på sin webbplats om allt som rör domstolar och rättegångar.

Sveriges Domstolar - hur går en rättegång till?

En enkel och tydlig vägledning genom rättegången finns här:

Rättegångsskolan.se

Information om vem som kan få målsägandebiträde och hur det fungerar med särskilda företrädare för barn hittar du här:

Sveriges Domstolar - om du behöver hjälp

För dig som behöver stöd inför en rättegång finns information här:

För brottsoffer

Sveriges Domstolars sida för brottsoffer

Brottsoffermyndighetens information för brottsoffer

Åklagarmyndigheten - om du är utsatt för brott

Åklagarmyndigheten - barn och unga som brottsoffer

Ekobrottsmyndigheten - om du utsatts för brott

För åtalade/misstänkta

Polisen - Gripen, anhållen eller häktad

Sveriges Domstolar - stöd för dig som är åtalad

Åklagarmyndigheten - för dig som är misstänkt

Ekobrottsmyndigheten - om du är misstänkt för ekonomisk brottslighet

För vittnen

Sveriges Domstolar - stöd för vittnen

Brottsoffermyndigheten - för dig som är vittne

Åklagarmyndigheten - om du kallats som vittne

Ekobrottsmyndigheten - information för den som ska vittna


Skadestånd och ersättning

Information om hur man ansöker om skadestånd, vem som har rätt till det och hur man får ut sitt skadestånd finns på Brottsoffermyndighetens webbplats.

Sveriges Domstolar - hur och varför man betalar skadestånd

Brottsoffermyndigheten - om skadestånd (brottsskadeersättning)


Statistik

Brottsstatistik hittar du hos Brottsförebyggande rådet. Där finns både statistikrapporter, sammanställningar och en databas där man själv kan söka statistik inom olika områden.

Brottsförebyggande rådets webbplats


Straff och böter

Information om vilka straff som finns och vad de innebär finns på Kriminalvårdens webbplats. Via länkarna nedan hittar du även information om vad som gäller för ungdomar och för psykiatriska undersökningar och vård.

Kriminalvården - om olika påföljder

Information om böter på polisens webbplats

Rättsmedicinalverket - den rättspsykiatriska undersökningen

Statens institutionsstyrelse - för ungdomar (under 18 år)

Åklagarmyndigheten - om strafföreläggande

Åklagarmyndigheten - om åtalsunderlåtelse


Trafikbrott

Transportstyrelsens information om indraget körkort


Åklagare

Undrar du vad åklagaren arbetar med? Svar finner du här:

Åklagarmyndigheten - åklagarens roll

Publicerat 2010-07-06. Uppdaterat 2019-08-01

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar