Start of content

Sociala medier

Ekobrottsmyndigheten har flera externa informationskanaler med olika syften och målgrupper. Vi arbetar löpande med att utveckla vår närvaro på internet, i medier och på andra arenor.

Myndighetens närvaro i sociala medier är en del av vårt övergripande kommunikationsarbete utifrån myndighetens kommunikationsstrategi. 


Twitter

Via Twitter kommunicerar vi främst pressinformation, pressmeddelanden och olika nyheter om verksamheten som kan vara av medialt intresse.

Följ Ekobrottsmyndigheten på Twitter


LinkedIn

LinkedIn är ett av världens största karriärnätverk, där Ekobrottsmyndighetens finns dels för att informera och knyta an till olika yrkesgrupper, dels för att främja rekrytering.

Ekobrottsmyndighetens sida på LinkedIn


Mobilwebb

Ekobrottsmyndighetens mobilwebb ger kortfattad och översiktlig information till flera olika målgrupper. Den utvecklas löpande med fokus på att vara användbar och innehålla specifika verktyg och konkret information för olika ändamål. Syftet är såväl informativt som brottsförebyggande.

Gå till Ekobrottsmyndighetens mobilwebb m.ebm.se


Kontakt med myndigheten i sociala medier

Sociala medier är liksom mejl, telefon med mera officiella kanaler för kommunikation med myndigheten. Det innebär bland annat att:

  • Det som publiceras i sociala medier blir allmän handling
  • Frågor som inkommer via sociala medier hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen och de regler som gäller för diarieföring
  • Sekretessbelagda uppgifter eller andra känsliga uppgifter får inte förekomma


Otillåtet innehåll

Vissa typer av inlägg eller annan information får inte förekomma på en myndighets sociala medier:

  • Förtal, personangrepp eller förolämpningar
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsskyddat material

Utöver detta bedöms också följande som otillåtet innehåll:

  • Svordomar eller obscena ord
  • Kommersiella budskap eller reklam

Myndigheten har rätt att ta bort innehåll som inte är i enlighet med ändamålet och angivna regler. I sådant fall ska avsändaren, om möjligt, meddelas varför ex. ett inlägg har tagits bort och vilka regler som gäller. Innehåller ett inlägg någon form av lagbrott eller överträdelse enligt personuppgiftslagen är den ansvarige skyldig att ta bort inlägget.

Publicerat 2017-06-26. Uppdaterat 2019-09-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Expeditionstider

Expeditionstider för EBM:s huvudkontor på Hantverkargatan 15 i Stockholm:

Registratorns öppettider: måndag-fredag: kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00.
Halvdagar: kl. 9.00–12.00. E-post till huvudregistrator

Receptionens öppettider: måndag-fredag kl. 08.00–16.30.
Halvdagar: kl. 9.00-12.00. E-post till receptionen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Hitta rätt myndighet

Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen