Start of content

Tipsa om ekonomisk brottslighet

Hemlig information

Tipsa oss per telefon eller formulär via Polisens hemsida. Vi tar emot ditt tips för att kunna förebygga brott, bekämpa brottslighet och skapa trygghet på marknaderna och i samhället.   

Ekonomisk brottslighet har ett mörkertal som är mycket större än annan brottslighet. Det beror på att en stor del av de ekonomiska brotten inte har enskilda offer, det är oftast samhället som drabbas genom minskande skatteintäkter. En annan effekt är att konkurrensen blir snedvriden, t ex vid svartarbete. De två vanligaste typerna av ekonomiska brott är skattebrott och bokföringsbrott.

EBM utreder även omställningsstödsbrott med anledning av den nya Lagen om omställningsstöd (LOM) som trädde i kraft 2020-06-22. Omställningstöd är ett särskilt stöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som hen är skyldig att anmäla och på så sätt orsakar fara att omställningsstödet felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, kan dömas till fängelse i högst två år.

Tipsa oss via Polisen

Du tipsar Ekobrottsmyndigheten om ekobrott genom att höra av dig till Polisen, antingen via telefonnummer eller webbformulär.

Klicka här och följ anvisningarna på Polisen.se

 


De här brotten utreder vi

Vi utreder ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, vilket är ett samlingsbegrepp för många typer av brott. Vi utreder skattebrott, bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, finansmarknadsbrott, penningtvättsbrott, EU-bedrägerier och omställningsstödsbrott – med andra ord brott som sker inom ramen för näringsverksamhet. Misstänkta kan vara företrädare för företag, men även andra personer med koppling till näringsverksamhet, som till exempel målvakter och bulvaner. 

De vanligaste ekobrotten är bokföringsbrott och olika typer av skattebrott.

Exempel på sådan ekonomisk brottslighet är:

●  ett företag eller en person som inte redovisar korrekt skatt till Skatteverket

●  ett företag inte följer de regler som finns för att redovisa ekonomin i företaget (bokföringsbrott)

Vi utreder ekonomisk brottslighet i hela landet.  


Vilka brott utreder Ekobrottsmyndigheten inte? 

Vi utreder normalt inte förmögenhetsbrott utan anknytning till näringsverksamhet som till exempel stöld, rån, bedrägeri, trolöshet mot huvudman, svindleri, förskingring och mutbrott. Dessa brott utreds av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. 

Om du misstänker att du har utsatts för ett bedrägeri eller ett försök till bedrägeri, till exempel annonsbedrägeri, kortbedrägeri, bedrägeri via telefon, ska du i första hand anmäla det till polisen på din hemort. Läs mer här: polisen.se om bedrägerier.

Om brotten har begåtts i en näringsverksamhet och utredningen kräver omfattande och kvalificerade bedömningar av räkenskapsinformation (bokföring), kan Ekobrottsmyndigheten utreda brottet.


Vad är skillnaden mellan ett tips och en anmälan?

När man lämnar ett tips kan man välja om man vill vara anonym eller inte. Vid en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet kan man inte vara anonym. Vi vill helst inte ha anonyma tips då vi kan behöva ställa ytterligare frågor för att veta mer. Läs mer om att anmäla ekonomisk brottslighet.

När du lämnar ett tips om ekobrott, kan du välja om du vill vara anonym eller inte. Vid en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet kan du inte vara anonym. 

Allt du skickar till oss via mejl eller traditionell post blir allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter. Känsliga uppgifter blir ofta sekretessbelagda.

Läs mer om offentlighetsprincipen

Så behandlar vi dina uppgifter

Vi vill helst inte ha anonyma tips eftersom vi ofta behöver ställa ytterligare frågor. Men anonyma tips är bättre än inga tips.


Ordlista

Ordlista med förklaringar av en del ord, begrepp och termer som relaterar till vår verksamhet på Ekobrottsmyndigheten.

Ordlista

Publicerat 2012-08-23. Uppdaterat 2021-01-25

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Expeditionstider

Expeditionstider för EBM:s huvudkontor på Hantverkargatan 15 i Stockholm:

Registratorns öppettider: måndag-fredag: kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00.
Halvdagar: kl. 9.00–12.00. E-post till huvudregistrator

Receptionens öppettider: måndag-fredag kl. 08.00–16.30.
Halvdagar: kl. 9.00-12.00. E-post till receptionen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Hitta rätt myndighet

Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen