Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kraftig ökning av brottslighet kopplat till införsel och försäljning av hundar

Pressmeddelanden

De senaste årens ökade efterfrågan på hundar utnyttjas av den organiserade brottsligheten som inkomstkälla, men även av ideella föreningar och enskilda individer. Smuggling och oredovisad försäljning av hundar kan pågå bakom en legal fasad. I en rapport från Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Skatteverket listas flera åtgärder som skulle öka möjligheterna att förhindra brottsligheten.   

Foto: Tullverket.

Efterfrågan på sällskapshundar har ökat kraftigt sedan pandemin bröt ut samtidigt som utbudet hos svenska uppfödare inte motsvarar den ökade efterfrågan. Det har medfört att både smugglingen och den legala införseln av hundar till Sverige ökat. De som smugglar hundar är allt ifrån aktörer inom den organiserade brottsligheten till ideella föreningar eller enskilda individer.

Tullverket stoppar allt fler smuggelhundar och ökningen har varit brant de senaste åren. 2019 stoppades 210 hundar och ökningen fortsatte 2020. Förra året stoppades 523 hundar och den oroväckande trenden ser ut att fortsätta även i år.  De tre första månaderna stoppades 129 hundar. Smugglingen är problematisk på flera sätt. Risken att det kommer in farliga sjukdomar som rabies ökar, hundarna utsätts ofta för stort lidande och den organiserade brottsligheten tjänar pengar.

– Det handlar om hänsynslös hantering av levande varelser. Marknaden för smuggelhundar skulle försvinna om det inte fanns någon efterfrågan från köpare. Det har inte uppmärksammats så mycket men man ska ha klart för sig att det är brottsligt att befatta sig med smugglade djur. Olovlig befattning med smuggelgods har faktiskt fängelse i straffskalan, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket.

Underrättelseenheterna hos Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Tullverket har under 2021 och 2022 drivit ett projekt i syfte att upptäcka brottslighet kopplat till hundsmuggling. Även den brottsförebyggande enheten på Ekobrottsmyndigheten har varit drivande i projektet. Rapporten bygger på erfarenheter som gjorts i samband med projektet.

– Vi har märkt att dagens kontrollsystem är otillräckliga för att kunna förebygga och stoppa verksamheter med oredovisad näringsverksamhet med hundar, säger Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist hos Ekobrottsmyndigheten. I dag kan oseriösa aktörer få tillstånd att bedriva yrkesmässig handel med hundar utan att vara registrerade hos Skatteverket och samtidigt få ersättning från Försäkringskassan. Det här behöver ändras. Vidare behöver de myndigheter och veterinärer som samarbetar kring hundsmuggling få byta information med varandra kring misstänkt brottslighet, säger hon.

Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet har lämnat över fall av misstänkt skattefusk till den egna kontrollverksamheten, som redan är i full gång med en riktad kontroll av oredovisade inkomster från försäljning av hundvalpar. Det handlar om såväl smuggelhundar som valpar uppfödda i Sverige.

– Vi har sett att valpar ibland säljs utan att någon inkomst redovisas över huvud taget, säger Elena Wallin, underrättelsechef på Skatteverket. Det kan bli mycket pengar för den som har flera hundar och får många kullar på ett år och det snedvrider konkurrensen gentemot de uppfödare som redovisar och betalar skatt. Den koppling vi ser till organiserad brottslighet och personer som missbrukar välfärdssystemen, gör det extra angeläget att genomföra dessa kontroller.

Aktuella brottsmisstankar i sammanhanget är bland annat:

  • Skattebrott
  • Bokföringsbrott
  • Penningtvättsbrott
  • Smugglingsbrott
  • Bedrägeribrott
  • Bidragsbrott

Följande områden har identifierats som avgörande för att kunna förebygga och bekämpa illegal införsel och handel med djur, se checklistan med åtgärder här intill eller nedan.


Rapport

Pressbilder

Bilderna får publiceras fritt i redaktionella och icke-kommersiella sammanhang. De får beskäras men inte förvanskas. Uppge alltid källan och eventuell fotograf.

Miia Vuolama, EBM


Miia Vuolama, Brottsförebyggande specialist
Foto: Mikael Gustavsen
Högupplöst jpg.

Elena Wallin, Skatteverket


Elena Wallin, underrättelsechef
Fotograf: Fialotta Bratt
Högupplöst jpg.

Jonas Karlsson, Tullverket


Jonas Karlsson, sakkunnig
Foto: Björn Dalin
Högupplöst jpg.

Upphittad hund


Foto: Tullverket
Högupplöst jpg.

Publicerat 2022-05-30.