Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Nyheter

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har i dag publicerat en nationell riskbedömning. Ekobrottsmyndigheten har bidragit i arbetet med kunskap om penningtvätt.

Ekobrottsmyndigheten är en av 17 organisationer som ingår i Samordningsfunktionen som verkar för att öka samhällets motståndskraft mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bidrar till ett säkrare Sverige.

I årets riskbedömning har 22 sektorer analyserats för att riskbedöma Sveriges utmaningar på området.

Analysen visar bland annat att finansiella institut, bokförings- och revisionstjänster, företagsmäklare och varuhandeln är några av de aktörer som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt.

– Detta är ett angeläget arbete för många aktörer och i många olika branscher, vi måste alla, verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter, med flera, hjälpas åt att försvåra penningtvätten, säger Tomas Andersson, kommissarie vid polisoperativa enheten vid EBM i Umeå.

I Sverige används brottsvinster till bland annat köp av bilar och båtar, konst och smycken, så kallade sällanköpsvaror. Det är dyra varor som konsumerar stora brottsvinster. De kriminella betalar ofta varorna kontant och kan därmed omsätta sina tillgångar utan att avslöja sin identitet.

– I grunden handlar bekämpningen av penningtvätt om att förebygga möjligheten att tvätta brottsvinster, det vill säga förebygga att brottsvinster blir tillgängliga för konsumtion, investeringar eller andra legala nyttjanden, säger Tomas Andersson.

Läs mer: Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism 2020-2021 (pdf)

Publicerat 2021-04-21. Uppdaterat 2021-05-28.