Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ny informationsinsats mot kriminalitet i arbetslivet

Nyheter

Kriminalitet i arbetslivet skadar både den enskilda individen och samhället i stort. Som en del i arbetet med att stoppa att människor utnyttjas på jobbet går nio myndigheter samman i en informationsinsats som ska skapa medvetenhet. Satsningen är ett regeringsuppdrag.

Människohandel, människoexploatering, farliga arbetsmiljöer och svarta löner är alla exempel på arbetslivskriminalitet. Det handlar om företag eller organisationer som medvetet bryter mot regler i arbetslivet. Kommunikationsinsatsens syfte är att sprida kunskap och påverka allmänhetens attityder kring denna typ av brottslighet.

Höstens insats är en fortsättning på tidigare kampanjer och kommer att synas i såväl annonser som i tv, radio och sociala medier.

Kostnad på 120 – 150 miljarder

Delegationen mot arbetslivskriminalitet har tidigare kommit fram till att samhällets kostnad för arbetslivskriminaliteten uppgår till mellan 120 och 150 miljarder kronor. Summan är beräknad på bland annat felaktiga utbetalningar, oredovisade löneinkomster och exploatering av människor. Ekobrottsmyndigheten ser att arbetslivskriminaliteten i ökad omfattning kan kopplas till olika kriminella grupperingar.

– Arbetslivskriminaliteten leder till att människor utnyttjas, att företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till personer som inte har rätt till dem. För att upptäcka och förebygga detta är det myndighetsgemensamma arbetet viktigt, men det är också viktigt att öka kunskapen om en brottslighet som i förlängningen är samhällshotande, säger Nina Odermalm Schei, kommunikationschef på Ekobrottsmyndigheten.

Det kan man själv göra

Mer information om vad man själv kan göra för att motverka arbetslivskriminalitet finns på Arbetsmiljöverkets webbsida, www.av.se/stoppakrim. Här finns också filmer och intervjuer med utsatta och information om vad myndigheterna gör för att motverka brottsligheten.

Publicerat 2023-11-20.