Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ökad lagföring för ekobrott i satsningen mot organiserad brottslighet

Nyheter

Myndigheternas gemensamma arbete mot organiserad brottslighet noterar fortsatt nya rekord. Under fjolåret utdömdes 467 fängelseår, det högsta sedan satsningen inleddes. Lagföringen gällande ekobrott fortsätter också att öka. Under 2022 meddelades 22 fällande tingsrättsdomar för ekobrott, att jämföra med 15 under 2021.

Antalet beslutade näringsförbud är också rekordstort – 22 personer fick tillsammans 118 års näringsförbud. Det visar den rapport som överlämnas till regeringen idag.

Monica Rodrigo. Foto: Mikael Gustavsen

– Under 2022 har satsningen mot organiserad brottslighet haft ett särskilt fokus på ekonomisk brottslighet. Redovisningen från förra årets insatser visar glädjande nog på goda resultat. Satsningen mot organiserad brottslighet visar återigen hur kraftfull den samlade styrkan är när alla myndigheter kan samverka utifrån sina olika uppdrag. EBM har precis som tidigare år bidragit till satsningen med allt från underrättelsearbete, utredning och lagföring samt brottsförebyggande arbete, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

Ökade siffror

Andra exempel från det myndighetsgemensamma arbetet under förra året är återkrav på beviljade utbetalningar som uppgick till 83 miljoner kronor, att jämföra med 62 miljoner kronor under 2021. Beslut om företagsbot var ytterligare ett utfall som indikerar att inriktningen mot den ekonomiska brottsligheten har varit framgångsrik – totalt beslutades om företagsbot om nästan 14 miljoner kronor under förra året, jämfört med drygt sju miljoner under 2021. Antalet beslutade näringsförbud ökade från 15 personer 2021 som tillsammans fick 77 års näringsförbud till 22 personer som sammanlagt fick 118 års näringsförbud förra året.


Rapport

Fakta

  • Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.
  • Myndigheternas bedömning är att de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och det grova våldet som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram.

 Myndigheterna som ingår:

  • Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter:

  • Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län, samordnare av övriga länsstyrelser i satsningen.

Publicerat 2023-03-28. Uppdaterat 2023-04-11.