Start of content

Lättläst om Ekobrottsmyndigheten

Penna

Vad är Ekobrottsmyndigheten?

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet

som arbetar med att undersöka och stoppa ekobrott.

Ekobrottsmyndigheten forskar också om ekobrott

och ger information till andra om ekobrott.

Riksdagen startade Ekobrottsmyndigheten

i slutet av 1990-talet.

 

Vad gör Ekobrottsmyndigheten?

Ekobrottsmyndigheten arbetar för att upptäcka, minska och stoppa ekobrott.

Vi försöker hitta nya sätt att upptäcka brott.

Vi informerar företag och personer om vad ekobrott är

så att de inte ska göra ekobrott.

Vi arbetar också för att unga personer inte ska

arbeta på företag som gör ekobrott eller inte betalar skatt.

Ekobrott är ett enklare ord för ekonomisk brottslighet

och det är när brotten handlar om ekonomi.

 

Var finns Ekobrottsmyndigheten?

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor finns i Stockholm

men myndigheten har också kontor i Uppsala, Göteborg,

Malmö, Linköping, Örebro, Umeå och Sundsvall.

 

Vilka samarbetar Ekobrottsmyndigheten med?

För att Ekobrottsmyndighetens arbete ska lyckas

samarbetar vi med olika myndigheter, kommuner, företag,

företagsföreningar och med arbetslivet.

Då lär vi oss om företag och om olika arbeten

och vi kan informera om hur företagen kan hindra ekobrott.

 

Ekobrottsmyndigheten informerar

Ekobrottsmyndigheten skriver information

om ekobrott och hur man kan stoppa ekobrott.

Du kan ladda ner broschyrer här.

Informationsbroschyrer

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2019-11-19

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se