Start of content

Asset Recovery Office (ARO)

Asset Recovery Office (ARO)

EU har förstärkt det internationella samarbetet inom brottsutbytesområdet genom att inrätta Asset Recovery Offices (ARO) i medlemsländerna.

Sedan december 2008 utgör Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Nationella Operativa Avdelningen (NOA) Sveriges ARO.

ARO är nationella enheter som utbyter information för att underlätta spårandet och återförandet av inom EU. Svenska myndigheters förfrågningar sker genom det svenska ARO. Det är även mottagare av förfrågningar från andra länders ARO.

Förfrågningar om brottsutbytesfrågor från utländska och svenska myndigheter handläggs helt eller delvis av ARO på Ekobrottsmyndigheten respektive NOA.

Publicerat 2010-09-22. Uppdaterat 2019-08-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Klarsignal logotyp
Klarsignal är ett projekt som handlar om att minska förekomsten av svartjobb inom de gröna näringarna.

Till webbplatsen klarsignal.se