Start of content

CARIN – ett informellt internationellt nätverk

 CARIN

Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN) är ett informellt globalt nätverk med kontaktpunkter i över 50 länder.

Syftet är att underlätta internationella operativa kontakter och insatser som rör brottsutbytesfrågor samt att utveckla det internationella samarbetet inom området.

Informationsutbytet syftar till att identifiera, spåra och säkra utbyte av brott men kan även gälla lagstiftning och hur man till exempel går tillväga för att få information om en viss persons innehav av bankkonton eller fastigheter i ett annat land.

Målsättningen för CARIN är att öka effektiviteten i medlemsländernas ansträngningar för att återföra brottsutbyten. Mer än femtio länder är representerade i CARIN liksom systerorganisationer i andra världsdelar. Det innebär att man genom CARIN-kontaktpunkterna snabbt kan nå en motsvarande kontaktperson på de flesta platser i världen. Varje land har utsett två kontaktpunkter, varav en är utredare och en åklagare, undersökningsdomare eller annan tjänsteman med liknande behörighet.

Flera internationella institutioner och organisationer såsom Världsbanken, Eurojust, Egmont Group, EU:s bedrägeribyrå OLAF och FN är observatörer inom CARIN. Sekretariatet är placerat vid Europol. Sverige ingår sedan 2013 i CARINS styrgrupp.

Sverige representeras i CARIN genom två kontaktpersoner, en vid Ekobrottsmyndighetens och en vid Nationella Operativa Avdelningen på Polismyndigheten (NOA).

För mer information om CARIN se:

www.carin-network.org

Kontaktuppgifter:

brottsutbyte@ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2010-09-22. Uppdaterat 2019-08-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Klarsignal logotyp
Klarsignal är ett projekt som handlar om att minska förekomsten av svartjobb inom de gröna näringarna.

Till webbplatsen klarsignal.se