Start of content

Våra upphandlingar

Som statlig myndighet är Ekobrottsmyndigheten skyldig att upphandla enligt de regler som finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

 Ekobrottsmyndighetens aktuella upphandlingar

Publicering av tilldelningsbeslut

När vi har beslutat om tilldelning i ett upphandlingsärende publiceras det under avslutade upphandlingar tillsammans med motivering, i den mån det kan ske med hänsyn till bland annat personuppgiftslagen. Ett tilldelningsbeslut skickas även med post till anbudsgivarna.

Att upphandla tjänster

På sidan Att upphandla tjänster har vi samlat värdefull information, foldrar och länkar för dig som arbetar med upphandling eller avrop av tjänster.

Att upphandla tjänster

Kontakt

Kontakta gärna Kristina Larsson, ekonomichef, om du har frågor.
Tel: 010 - 562 96 44
E-post: kristina.larsson@ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2010-05-31. Uppdaterat 2020-06-03

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar