Start of content

Press

Här hittar du nyheter om vår verksamhet, pressmeddelanden och bilder för publicering på webb och i tryckt media.

Vi strävar efter öppenhet så långt det är möjligt med hänsyn till brottsutredning och sekretess. Du som är journalist är alltid välkommen att kontakta Ekobrottsmyndighetens kommunikationsenhet.

Presstjänsten nås via:

E-post: pressEBM@ekobrottsmyndigheten.se.
Telefon: 070 - 250 44 29 (EJ SMS)

Presstelefonen är i huvudsak bemannad mellan kl 09-17.

Vi som arbetar på kommunikationsfunktionen

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskommunikatör
Tel: 010 - 562 90 29
Mobil: 070-755 0415
E-post: niklas.ahlgren@ekobrottsmyndigheten.se

 

 

 

Helena Norman

Helena Norman

Kommunikationschef
Tel: 010 - 562 96 50
E-post: helena.norman@ekobrottsmyndigheten.se

 

 

 

 

Johanna Carlson

Johanna Carlson
Redaktör
Tel: 010 - 562 90 24
E-post: johanna.carlson@ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2019-03-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se