Start of content

Press

Här hittar du nyheter om vår verksamhet, pressmeddelanden och bilder för publicering på webb och i tryckt media.

Vi strävar efter öppenhet så långt det är möjligt med hänsyn till brottsutredning och sekretess. Du som är journalist är alltid välkommen att kontakta oss.

Presstjänsten nås via:

E-post: pressEBM@ekobrottsmyndigheten.se.
Telefon: 010-562 9641

Presstelefonen är i huvudsak bemannad mellan kl 09-17.

Niklas Ahlgren foto Rickard Kilhlström

Niklas Ahlgren

Pressansvarig
Tel: 010 - 562 90 29
Mobil: 070-755 0415
E-post: niklas.ahlgren@ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2021-01-07

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se