Start of content

Tillslag mot grov organiserad brottslighet inom restaurangverksamhet i Boden

Ekobrottsmyndigheten har den 10 januari 2017 med biträde av Polismyndigheten och Skattebrottsenheten genomfört husrannsakningar i Boden.

Ett flertal personer har hämtats till förhör och anhållits misstänkta för grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott.

Det grova bedrägeriet har varit riktat mot Arbetsförmedlingen och avser misstankar om att ett restaurangföretag i Boden vilselett Arbetsförmedlingen vid ansökningar och utbetalningar av olika typer av nyanställningsstöd.

Förundersökningen om penningtvättsbrott avser att kontanter hanterats och överföringar gjorts mellan konton av pengar som misstänks komma från brottslig verksamhet på ett sådant sätt som gör det svårt att spåra pengarnas ursprung. Förundersökningsledare är kammaråklagare Inga-Lis Adervall Åström, Ekobrottskammaren i Umeå.

– Nästa steg blir att gå igenom det som framkommit i samband med tillslaget och att ta ställning till om någon eller några av de personer som anhållits ska begäras häktade. Beslut om detta kommer att tas under veckan, säger Inga-Lis Adervall Åström.

För mer information:

Niklas Ahlgren, presskommunikatör Ekobrottsmyndigheten.

Tel: 070 755 0415, niklas.ahlgren@ekobrottsmyndigheten.se

Inga-Lis Adervall Åström, kammaråklagare Ekobrottskammaren i Umeå.

Tel: 010-562 9770, inga-lis.adervall@ekobrottsmyndigheten.se

 

Publicerat 2017-01-10. Uppdaterat 2017-01-10

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se