Start of content

Åtal för grovt insiderbrott i Fortnox-aktien

Idag åtalas tre personer vid Stockholms tingsrätt för att under mars 2016 handlat i Fortnox-aktien och en person för att ha läckt insiderinformation till en av dem som handlat aktier inför ett förestående uppköpserbjudande från bolaget Visma.

En styrelseledamot i Fortnox samt en annan person åtalas för grovt insiderbrott och ytterligare två personer åtalas för insiderbrott av normalgraden. Totalt köptes aktier enligt åtalet för drygt 1,4 miljoner kronor med en sammanlagd vinst på drygt 370 000 kronor.

– Insiderbrott är erfarenhetsmässigt mycket svåra att bevisa, men i detta fall är bevisningen stark och tillräcklig för att väcka åtal. En annan sak är hur bevisningen slutligen bedöms av domstolen säger Thomas Langrot, chefsåklagare på Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.

En av de åtalade erkänner brott av normalgraden, övriga förnekar brott.

– Grovt insiderbrott är ett mycket allvarligt finansmarknadsbrott som riskerar att skada förtroendet för aktiemarknaden och i detta fall är dessutom en styrelseledamot åtalad för att ha spridit insiderinformation vilket är särskilt allvarligt, säger Thomas Langrot.

Ärende nr: EB-1464-16

Publicerat 2017-11-09. Uppdaterat 2017-12-22

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se