Start of content

Fällande dom i omfattande smuggelsprithärva

Tingsrätten i Göteborg har idag meddelat dom i det mål som har rört en större spritsmuggelhärva genom så kallade ”spritbussar”. De tre huvudmännen dömdes till fängelse på mellan 2,5 år och 3 år. Totalt dömdes 18 av de 24 personer som var åtalade för att ha smugglat sprit till ett sammanlagt värde av cirka 40 miljoner kronor.

De tre huvudmännen döms för bland annat grov smuggling och grovt bokföringsbrott. En av huvudmännen i åtalet har drivit ett bussbolag med flera bussar registrerade i bolaget. Bussarna har använts till smuggelresor till norra Tyskland där stora mänger öl, vin och sprit har inhandlats. Åklagarna har genom bland annat avlyssning kunnat dokumentera minst 69 resor.

Åklagarna hävdar att i genomsnitt 6 387 liter öl, 996 liter vin och 574 liter sprit förts in vid varje tillfälle, byggt på uppgifter från Tullverkets kontroller.

– Detta är en viktig dom från tingsrätten i Göteborg. Tack vare denna och ett par andra domar, samt genom de utredningar som genomförts har en stor grupp grovt kriminella personer avskräckts från spritsmuggling i organiserad form, säger Mats Mattsson, extra åklagare i vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Tillsammans med de tre huvudmännen har 21 så kallade medhjälpare stått åtalade. De är personer som åkt med bussarna och som vid kontroller i tullen uppgivit att de köpt öl, vin och sprit för personligt bruk men i själva verket sålt spriten vidare. Sex av dessa personer frikänns medan 15 fälls för olika relaterade brott som smuggling eller medhjälp till smuggling till mellan ett års fängelse och villkorlig dom och samhällstjänst eller dagsböter.

– Det är en omfattande dom på drygt 350 sidor som vi behöver tid att sätta oss in i. Innan vi tar ställning till huruvida vi väljer att överklaga de friande domarna eller inte måste vi i lugn och ro analysera domen och hur tingsrätten har resonerat. Men vi kan redan nu konstatera att en del av de som friades har haft tillsynes väldigt undanskymda roller, säger Bodil Borison, extra åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping och som tillsammans med Mats Mattsson har drivit målet.

De åtalade brotten har begåtts mellan år 2013-2016.

Målnummer: B-4342-17

Publicerat 2017-11-27. Uppdaterat 2017-11-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se